Úspěch v soutěži Frankofonie

Celorepubliková soutěž Frankofonie už má své finalisty! Eliška Mořkovská a Anička Jehlářová z tercie b se umístily mezi nejlepšími v 18. ročníku výtvarné soutěže Frankofonie.

Obě dívky jsou pozvané na slavnostní předávání cen, které se bude konat 20. března, ve Světový den Frankofonie, v sídle Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci v Praze na Hradčanech. Děvčatům držíme palce a jsme zvědaví na konečné umístění!

Kateřina Krejčí

Výzdoba transfuzního oddělení FN Olomouc

19-transfuzka-kolazLetos podruhé se naše škola podílela na výzdobě transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

Výrobky vytvořili žáci v hodinách výtvarné výchovy pod vedením svých učitelů a náš bývalý student, iniciátor této aktivity, Jakub Gogela je pak převezl do Fakultní nemocnice Olomouc a umístil na oddělení. Podle ohlasů už víme, že se naše výzdoba líbila a doufáme, že vytvořila tu správnou vánoční atmosféru a zpříjemnila dobrovolným dárcům i zdravotnímu personálu předvánoční čas.

Kateřina Krejčí

Návštěva Francouzské aliance v Brně

19-franc-alianceVe středu 4. prosince 2019 jsme se studenty francouzského jazyka z kvint navštívili speciální informační den Francouzské aliance v Brně, kde přítomní mohli získat podrobné informace o nabídce studia bakalářských a magisterských oborů na vysokých školách v Brně a v Olomouci, ve kterých by mohli uplatnit svoji znalost francouzštiny.

Po úvodním osobním přivítání ředitele Francouzské aliance Jiřího Votavy jsme se rozdělili do menších skupinek. Informace nám podali zástupci Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, z Ústavu románských jazyků a literatur MU, z Pedagogické fakulty MU a z Katedry veřejné ekonomie MU, a dále pak představitel VUT Brno z Ústavu strojírenské technologie, jehož přednášku studenti ocenili nejvíc. Z Olomouce přijel Jan Zatloukal z Katedry romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, který prezentoval bakalářské a magisterské studium francouzské filologie, bakalářské studium francouzštiny se zaměřením na aplikovanou ekonomii, magisterské studium FJ se specializací na hospodářskou praxi a magisterské studium FJ se specializací na tlumočnictví a překlad.

Další informace byly určeny pro studenty, kteří by chtěli odjet studovat vysokou školu do Francie – do Nîmes nebo do Dijonu. A pro kvinty momentálně úplně aktuální záležitost – program Rok ve Francii, tedy studium střední školy jeden školní rok ve Francii, jenž představila pracovnice informační kanceláře Campus France. Všichni přítomní uvítali příležitost poslechnout si francouzský jazyk mimo školu, dozvěděli se i novinky o studiu na vysokých školách obecně a zjistili, že se dnes absolventi vysokých škol, ovládající francouzský jazyk nemusí uplatnit jen jako učitelé, překladatelé nebo tlumočníci, ale že francouzština je také perspektivní jazyk pro veřejnou správu, mezinárodní obchod nebo technické obory.

Za PK FJ Kateřina Krejčí

Návštěva Francouzského institutu

19-franc-instV úterý 5.11.2019 se studenti francouzštiny ze sext, septim a zájemci z oktáv vydali do Prahy na návštěvu Francouzského institutu, jehož sídlo se nachází ve Štěpánské ulici nedaleko Václavského náměstí.


Institut byl založen již r. 1920 a jeho úkolem je propagace Francie, výuka francouzštiny a pořádání kulturních akcí. Součástí institutu jsou učebny, rozsáhlá mediatéka, kino i kavárna. Hned po příjezdu nás rozdělili do dvou skupin na základě naší jazykové úrovně.

Mladší žáci (úroveň A2) měli program zaměřený na procvičování slovní zásoby a mluvnice týkající se jídla a užívání členů. Přestože jsme měli zpočátku strach, jestli budeme rozumět, nakonec vše proběhlo bez problémů a díky lektorce, rodilé mluvčí Estelle, jsme si rozšířili slovní zásobu a dobře jsme se pobavili.

Starší žáci (úroveň B1) s rodilou mluvčí Stéphanie probírali francouzské reálie, především různé stereotypy týkající se Francouzů, odlišné zvyky a tradice. Díky této zkušenosti jsme zjistili, že již dokážeme francouzsky komunikovat na uspokojivé úrovni, ale stále máme co zdokonalovat. Poté byla pro nás připravena prohlídka mediatéky a přednáška o možnostech studia ve Francii, které institut zprostředkovává pro zájemce ze středních škol.

Exkurzi jsme zakončili prohlídkou historického centra Prahy.

T. Adámková, V. Onderková (sexta a), L. Běhalová, P. Uhlířová (oktáva b)

Krajské kolo soutěže ve francouzštině 2018

Ve středu 21. března se konalo v Olomouci krajské kolo soutěže ve francouzském jazyce.

Naši studentům se opět dařilo. Lucie Laitochoeiffelvá z kvarty a skončila na 5. místě v kategorii A1, Martin Kadala z kvinty a na 4. místě v kategorii B1 a Elena Sekaninová ze sexty b, která porotu oslnila svou plynulou francouzštinou v kategorii B2 s přehledem vyhrála a postupuje do ústředního kola.

Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme mnoho dalších úspěchů. A Eleně budeme držet palce ve finále, které se bude konat 14. května v Praze.

Frankofonie

2018-frankofonie-1Soutěž Frankofonie je určena žákům učícím se francouzštinu v základních a středních školách v České republice s cílem podpořit jejich znalosti o kultuře a umění frankofonních zemí. Soutěž společně pořádají Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Francouzský institut a další organizace. Letos proběhl již 16. ročník. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vítězům jednotlivých soutěžních kategorií se konalo dne 20. března 2018 již tradičně v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Diplomatičtí zástupci frankofonních misí v ČR oceněným žákům a studentům věnovali věcné dary. Do výtvarné části soutěže se letos zapojilo 104 žáků z 26 škol základních škol a víceletých gymnázií a bylo oceněno 15 nejlepších prací, do vědomostní části soutěže se přihlásilo 538 studentů, z nichž bylo oceněno 11.

Zatímco loni jsme měli radost z 1. místa Marie Štěpánové, letos jsme byli ještě úspěšnější! Dokonce dvě místa v první desítce! Alica Floreková z tercie a soutěž vyhrála, Barbora Matějová z tercie b se umístila na pěkném 8. místě.

Oběma děvčatům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů při studiu tohoto krásného jazyka.

Za PK FJ Kateřina Krejčí

Školní DELF 2017

delf(2)V úterý 14. března 2017 proběhlo na Gymnáziu Jakuba Škody slavnostní předání diplomů za úspěšné složení mezinárodních zkoušek z francouzštiny, tzv. školní DELF (Diplôme d´études en langue française – scolaire). Certifikáty z rukou ředitele Francouzské aliance v Ostravě pana Cédrica Ramireze obdrželo letos celkem čtrnáct studentů - devět z nich bylo z Gymnázia Jakuba Škody.

Tyto zkoušky vyhovují Společnému evropskému referenčnímu rámci. Na GJŠ se konají každý rok koncem listopadu, platí po celý život a na celém světě. Letos získali tři žáci úroveň A2 a jedenáct dosáhlo úrovně B1. Všem zúčastněným studentům blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů ve studiu!

K. Krejčí

delf(3) delf(4)

Ateliér s mimem Laurentem Decolem

mim 14Ve středu 2. listopadu jsme se spolu se skupinou dvanácti vybraných studentů francouzštiny vydali vlakem do sídla Francouzské aliance v Ostravě. Cílem naší cesty byla účast na ateliéru pantomimy pod vedením slavného francouzského mima Laurenta Decola. Akce se konala v rámci festivalu Francouzský podzim v Ostravě.

Světoznámý Laurent Decol působil jako profesor na Mezinárodní škole pantomimy v Paříži i na dalších divadelních školách a jeho učitelem byl mimo jiné i slavný Marcel Marceau. S Českou republikou ho spojuje přátelství s Bolkem Polívkou. V současné době exceluje ve svém pantomimickém představení Hlasité ticho. Mistr svého řemesla, který za svůj život získal mnohá ocenění ve Francii i ve světě, se našim studentům věnoval s opravdovým nasazením. Žáci si pod jeho vedením vyzkoušeli, jaké to může být ocitnout se ve skleněné krychli nebo v kůži zvířete, vymýšleli scénky beze slov a gesta pro znázornění emocí. Pan Decol jejich činnost po celou dobu francouzsky komentoval a korigoval.

Bezmála dvě hodiny uběhly jako voda a my už jsme zase spěchali na vlak do Přerova. Za sebou jsme měli jedno zajímavé setkání z něhož vám přinášíme alespoň několik málo fotografií…

K. Krejčí