V nemocnici na hematologii

hem3 800x600Během listopadu se žáci třetích ročníků a septim v rámci cvičení z biologie zúčastnili exkurze na hematologii. Své postřehy zaznamenala Veronika Šišková  z 3.b: 

V pondělí 19. listopadu 2018 jsme se my, žáci 3.b, vydali v rámci hodin biologie do přerovské nemocnice. Konkrétně jsme navštívili hematologicko-transfúzní oddělení. Nejprve nás sestřička provedla, jako bychom přišli skutečně darovat krev. Dozvěděli jsme se, že jako prvodárci můžeme přijít kdykoli. První na nás bude čekat vyplnění dlouhého dotazníku, poté testy, zda jsme vůbec vhodnými dárci, a nakonec samotný odběr krve. Prohlédli jsme si všechny místnosti a přístroje a zájemci se mohli podrobit krátkému testu, s jehož pomocí jim byla zjištěna krevní skupina. Paní doktorka nám následně pověděla, proč je darování krve důležité a v jakých případech se tato krev využívá. Myslím, že jsme si všichni odnesli spoustu nových a zajímavých informací a třeba se někteří z nás jako dárci krve na oddělení hematologie  ještě podívají.

foto 1, foto 2

Den studentstva 2018 na malé farmě

V pátek 16. listopadu 2018 byla jedna z možností oslavy Dne studentstva vybrat si návštěvu farmy. Ti, kteří si vybrali tuto aktivitu, nelitovali. 

Jeli jsme stejně jako v loňském roce do Bochoře, ale na jinou farmu. Už po vystoupení z autobusu se někdo zeptal: „Nejedeme náhodou k Měšťánkům?“A měl pravdu. Čekali nás majitelé farmy s připraveným traktorem, lipovým čajem, malým občerstvením (výbornými perníčky) a především zajímavým programem.

Nejdříve nám povídali a následně předvedli vše o pěstování svého nejznámějšího produktu – jahod (dokonce jsme jednu čerstvě utrhli a ochutnali – letošní podzim byl extrémně teplý a některé jahody rodí znovu). Mohli jsme si vyzkoušet i jízdu na traktoru – podzimní ošetření před zimou (plečkování). K nezapomenutelným zážitkům patřila ukázka živočišné výroby i s dojením koz, což jsme si mohli sami vyzkoušet. Dozvěděli jsme se i o obilninách a výrobcích z nich, problematice rostlinné i živočišné výroby a mnoho jiných zajímavých informací – například, že doba březosti kozy je pět měsíců nebo  že nejlepší směřování jahodových řádků je ve směru východ - západ

Celé dopoledne ve veselé a srdečné atmosféře rychle uběhlo (můžete se podívat na přiložené fotografie 1, 2, 3, 4, 5, 6) a doufáme, že se na jaře pojedeme podívat na jehňata a kůzlata.

 

Předali jsme dar surikatám

 

surikata 18V pátek 26. října 2018  jsme společně s třídou septima b odevzdali v ZOO Olomouc sponzorský dar „našim“ surikatám, kterým se daří v novém pavilonu skvěle a vesele se množí. V letošním roce jsme jim přivezli 11.500,- Kč. Při návštěvě zoologické zahrady měli septimáni jednoduché úkoly a jako bonus mohli připojit krátký text nebo básničku o zvířatech chovaných v ZOO. Přikládám několik povedených výtvorů: hrošík liberijský, štětkoun africký, lenochod dvouprstý, pásovec štětinatý

Mgr. Jana Bartoníková

Přírodovědný klokan 2018

 

klokan levejKterá sraženina vzniká reakcí dusičnanu stříbrného s jodidem draselným? Kolik protonů obsahuje jádro dusíku? Plodem javorů je tobolka, dvounažka, šešule, měchýřek nebo souplodí nažek? Která pětice států obklopuje Kaspické moře? Jaký úhel svírají ručičky na hodinách v 1 h 30 min?
Odpovědi na podobných 24 otázek byly výzvou pro všechny účastníky soutěže Přírodovědný klokan, která se konala v rámci celé republiky v jeden termín – ve středu 10. 10. 2018. Na naší škole soutěžilo 26 žáků nižšího gymnázia v kategorii Kadet a 41 žáků vyššího gymnázia v kategorii Junior. Na prvních třech místech v mladší kategorii se umístili Martin Tomčala z kvarty a, Daniel Hostášek z tercie a a Matěj Běťák z kvarty a. V kategorii Junior byli prvními třemi Jakub Kašpar z 2.a, Lucie Dorazilová ze  sexty b a Tomáš Drkoš z kvinty b. Většina z nich se velmi dobře umístila i v rámci okresu Přerov – Jakub Kašpar a Martin Tomčala  byli druzí, Lucie Dorazilová a Tomáš Drkoš třetí.

Blahopřejeme!

Mgr. Jana Bartoníková

S biology v Domě přírody

V pátek 19. 10. 2018 jsme se s biologickým kroužkem vypravili do Horky nad Moravou, abychom si prohlédli vstupní bránu Litovelského Pomoraví – DŮM PŘÍRODYPostupně jsme prošli jednotlivá zastavení a vyzkoušeli si nejrůznější aktivity.

Rajská zahrada rostlin a živočichů Františka Skály je místem určeným k rozjímání. Po otevření kormidla se návštěvníkům odhalí svět veřejnosti přístupné klášterní zahrady, rajský dvůr s kašnou a s bronzovou fontánou ve tvaru větve, s květinovými kruhy a celou řadou dalších stavebních detailů. Sluneční hora Miloše Šejna je umělý krajinný útvar nabízející průnik do přítmí jejího nitra či vystoupáni na travnatý vrchol. Z vrcholu je možné se rozhlédnout po okolí historické krajiny Pomoraví.

Lesní chrám Miloslava Fekara je vystavěn z dubových sloupů. Je místem zasvěceným Slunci, jeho putování po obloze. Nejblíže ke Slunci je vrcholová vyhlídka v podobě koše. Na její podlaze je umístěn obrazec poukazující k síle Slunce a jeho významu pro lidský život. Vnitřní prostor chrámu pak propojuje dráhu Slunce s životními osudy a povahou každého z nás. Ohniště Marcela Hubáčka je obkroužené kamennou zdí s půdorysem ve tvaru „Zlatého řezu". Na zdi lze v blízkosti ohniště sedět, zeď' se postupně zvedá, aby na svém konci směřovala ke kořenům vysazené lípy, jako symbolu sepětí tepla ohně s tepem života.

Atmosféru slunečného odpoledne si můžete prohlédnout na fotografiích.    foto1, foto2, foto3, foto4

Mgr. Helena Zatloukalová

Hrátky v lese ve Valšovicích

 

lesp18aDne 11.10.2018 se žáci sekund zúčastnili výukového programu "Lesní pedagogika" ve Valšovicích. Žáci se seznámili se stroji používanými v polesí Valšovice a interaktivní formou se dozvěděli mnoho nových informací o ekosystému lesa. Všichni jsme si užili slunečný den plný informací, her, soutěží a v krásném prostředí. Provázeli nás  studenti lesnické školy v Hranicích se svými pedagogy a trpělivě odpovídali na všechny otázky, ukazovali lesní zákoutí a vše pečlivě vysvětlovali. Žákům se tematická výuka v lese líbila a byla pro všechny velkým přínosem.

foto1, foto2, foto3

Mgr. Eva Švrčková

Biologický kroužek v ZOO

202 800x600V pátek 21. září 2018 se mohli žáci zúčastnit první přírodovědné vycházky biologického kroužku. Nabídky využili především žáci prim a prvních ročníků. Cílem vycházky byla ZOO Olomouc na Svatém Kopečku. V krásném slunečném odpoledni jsme si prohlédli všechny výběhy a pozorovali projevy chování zvířat. Tentokrát byl asi největší zážitek při pozorování medvědů – byli aktivní i s mláďaty a u jejich výběhu jsme strávili hodně času.  Námi sponzorované surikaty jsme viděli v moderním hezkém pavilonu KALAHARI. Celé odpoledne rychle uteklo, výlet se vydařil a v říjnu se pojedeme podívat do Horky nad Moravou na  DŮM PŘÍRODY.

Mgr. Helena Zatloukalová