Program lesní pedagogika v Bochoři

 

LP19V pátek 27. září 2019 absolvovala třída sekunda a lesní pedagogiku. Akce probíhala v bažantnici u Bochoře pod záštitou Vojenských lesů ČR. Pro naše žáky byl připravený opravdu pestrý vzdělávací program, během kterého si prošli část zdejšího lesa. Zábavnou formou se pod vedením zkušených odborníků dozvěděli velké množství zajímavostí z oblasti lesnictví, myslivosti, ze života živočichů a rostlin, a dalších odvětví souvisejících s lesem a ekosystémy v něm. Tato akce byla pro všechny hravým a názorným zpestřením výuky. 
Děkujeme lektorům za příjemně strávené dopoledne.

V bažantnici všichni pozorně naslouchali, zkoumali, tvořili a nakonec se společně vyfotili.

Živá voda - exkurze do Modré

 

P 20190925_095529Ve středu 25. září 2019 jsme se my, žáci kvint a kvarty, vydali na biologickou exkurzi do Modré. V plánu byla návštěva expozice Živá voda a také terária. I přes ne příliš slunné počasí jsme dychtivě naslouchali novým a zajímavým informacím - nejprve o rybách žijících ve sladkovodním prostředí a poté jsme se přesunuli do nedalekého terária. Viděli jsme několik druhů pavouků a hadů, ti odvážnější si je mohli i podržet a pohladit. Byli zde i chameleoni, varani, krokodýli a dokonce i zástupci jedovatých druhů zvířat. V expozicích se nám věnovali milí a příjemní průvodci, kteří byli otevřeni veškerým otázkám z naší strany.

foto1, foto2, foto3, foto4

Barbora  Rychtová, kvinta a

ZOO Olomouc – Svatý Kopeček

V pátek 6. 9. 2019 měla třída 3a možnost navštívit olomouckou zoologickou zahradu díky tomu, že žáci a učitelé našeho gymnázia sponzorují surikaty, které mají v této ZOO svůj domov. Po příjezdu jsme si mohli vylosovat pracovní list se zvířetem, o kterém jsme měli následně zjistit některé informace – jeho „domovinu“, latinský název, v jakém výběhu se nachází atd. Jako bonus jsme mohli na druhou stranu připsat nějakou zajímavost či příběh nebo pohádku o daném zvířeti. Kvůli nepříznivému počasí byla však většina obyvatel ZOO schovaná ve svých pelíšcích, a proto bylo těžké některé z nich zahlédnout. Po prohlídce  areálu, který po jarní vichřici Eberhard utrpěl spoustu škod a teď je jeho velká část i s pomocí našich spolužáků upravovaná do nové podoby, jsme se vydali domů.

Některá zvířátka přece jen objektivu Natálie Prátové neutekla...   1   2   3   4   5   6   7

Adéla Habermannová 3a

Exkurze do Dinoparku

 

dino1Ve čtvrtek 5. září 2019 navštívili žáci sekund vyškovský Dinopark. Díky speciálnímu vláčku se dostali do období druhohor plného tyranosaurů, brontosaurů, stegosaurů a dalších veleještěrů. Poté následovala prohlídka místní zoologické zahrady, kde se studenti mohli seznámit s různými druhy zvířat přes velbloudy, koně, kozy, cizokrajné tury, opice a další obyvatele této ZOO. Zvláštností zahrady je krásná průchozí voliéra plná létajících andulek, kterým dělají společnost dva volně pobíhající klokani. Součástí areálu jsou také expozice starodávných strojů, obydlí, řemesel a dalších historických zajímavostí. 

Další foto1, foto2

Mgr. Petra Urbášková

Pomáhali jsme v ZOO

V pondělí 17. června 2019 se 26 dobrovolníků z obou sext vydalo pomáhat do ZOO Olomouc likvidovat následky škod způsobených vichřicí Eberhard. Eberhard v březnu letošního roku zasáhl především lesní porosty a výběhy, zlikvidoval a poškodil kolem 800 stromů. Naši studenti byli rozděleni na několik skupinek, pomáhali při odklízení větví z popadaných stromů a přípravě na nové zalesnění a úpravě a pletí záhonků. Práce nebyla jednoduchá, ale všichni se snažili seč mohli. Díky aktivitě Mgr. Zuzany Bartoníkové, příjemným zaměstnancům zoologické zahrady a šikovným rukám našich dobrovolníků jsme aspoň trochu přispěli k obnově areálu. 

Krajské kolo Zlatého listu 2019

V pátek 17. května 2019 se dvě naše družstva zúčastnila v Olomouci krajského kola soutěže Zlatý list. Ve velké konkurenci zavedených kolektivů se mladší kategorie umístila na 5. místě a starší na 6. místě. Soutěž se vyznačuje velmi praktickými úkoly, které jsou rozmístěny na stanovištích kolem rozária a týkají se botaniky, zoologie, ekologie, myslivosti a mnoha dalších příbuzných disciplín.

Děkujeme za reprezentaci žákům primy b - Josefu Doleželovi, Vojtěchu Herinkovi, Robinu Botorovi, Natálii Poučové a Evě a Lucii Janďourkovým, žákům sekundy a - Kateřině Hrazdirové, Vojtěchovi Zámorskému a Jakubu Pavlíkovi a žákyním tercie a - Eleně Laitochové, Elišce Herinkové a Ele Kocfeldové.

Za předmětovou komisi biologie

Jana Bartoníková

Finále soutěže Naší přírodou 2019

 

NPfin19a 800x600V úterý 23. 4. 2019 se zúčastnili naši tři žáci finále soutěže Naší přírodou na  biologické stanici BIOS v Přerově. V této poznávací soutěži se ve velké konkurenci umístili v mladší kategorii Lucie Hrubá ze sekundy b na druhém místě v oboru společenstva polí, luk a pastvin a Vojta Zámorský ze sekundy a na druhém místě v oboru společenstva lidských sídlišť. V kategorii starší žáci Ondra Macíček z tercie a na vynikajícím prvním místě v oboru společenstva vodního prostředí.

Všem reprezentujícím žákům moc gratulujeme za krásné výsledky!

Další fotky najdete zde: foto1, foto2, foto3