Bio-geo exkurze Pálava 2016

Večernice smutná, pipla osmahlá, koulenka prodloužená, vstavač vojenský, máčka ladní, kamejka modronachová, rozrazil rozprostřený, vlaštovičník větší, mařinka vonná … To je trocha poezie jmen bylin, které jsme letos viděli na Pálavě. Kromě kytek jsme ale viděli spoustu dalšího – Novomlýnské nádrže, motýly, slepýše, majku fialovou, rorýse. Prvákům a kvintánům tentokrát opravdu přálo počasí, celé putování z Klentnice do Pavlova provázelo sluníčko a dobrá nálada. Dokladují to veršovánky první a:

Kilometry máme v nohách, večernici poznáme,04vstavacvojensky

na Pálavu půjdem znova, přírodu rádi máme.

Jenom jeden z nás se ztratil, nám to ale nevadí,

viděli jsme  rozrazil, hledaný se zas vrátí.

Dobyli jsme Dívčí hrady, shlédli Nové mlýny,

nemusíme litovat, že nebyli jsme líní.

Prvosenka, bršlice, voňavé jsou velice,

všecky krásy odhalí, Pálavu jsme poznali.

Číst dál: Bio-geo exkurze Pálava 2016

Zlatý list - místní kolo

 

ZL16V pátek 29. května 2016 se v areálu BIOS Přerov uskutečnilo místní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. V mladší kategorii zvítězilo družstvo z primy a a  b ve složení Marek Hradil, Patrik Prinz, Tomáš Jarolím, Štěpánka Bartošová, Pavla Hlavinková a Josef Měšťánek, ve starší kategorii vyhráli Karel Prinz, Tomáš Drkoš, Jakub Harašta, Anna Pecháčková, Ondrej Dulanský a Filip Vrťo ze sekundy a a  b. Obě družstva se zakrátko zúčastní v Olomouci krajského kola, které se bude konat v rekonstruovaném rozáriu v Olomouci a kde jim všichni budeme držet palce.

Ostatní výsledky najdete na nástěnce v areálu biologie.

Blíž k ropě a zemnímu plynu

V pondělí 26. dubna 2016 se konala chemicko-geologická exkurze, které se zúčastnila kvarta a. I když nám počasí nepřálo, bylo zataženo a nepříjemně foukalo, nic nás nezastavilo a jeli  jsme navštívit Muzeum naftového dobývání v Hodoníně. Díky dvěma průvodcům jsme se dozvěděli zajímavosti o ropě a zemním plynu. Viděli jsme, co se děje pod vodní hladinou pokrytou ropnou skvrnou, prohlédli si sbírku minerálů a hornin a měli jsme možnost způsobit a změřit malé zemětřesení. Ve venkovní části muzea jsme zhlédli těžařské stroje a jejich části. Exkurze byla velmi zajímavá, poučná a moc se nám tam líbilo.

Viktorie Běhalová, kvarta a

 hodonin2 hodonin1

Navštívili jsme přírodovědné expozice v Olomouci

 

1 bik_leden 

bik leden_1Během zimních měsíců jsme s členy biologického kroužku v letošním roce zvolili program, který neovlivní nepřízeň počasí a navštívili jsme dvě zajímavá místa v Olomouci.

Poprvé to byla  přírodovědná expozice PŘÍRODA OLOMOUCKÉHO KRAJE Vlastivědného muzea v Olomouci a podruhé jsme se byli podívat v PEVNOSTI POZNÁNÍ.  Mohli jsme si nejen prohlédnout vystavené exponáty, ale i prakticky si vyzkoušet nejrůznější aktivity, při kterých jsme se dověděli  spoustu nových informací a také se zasmáli. Atmosféru zachytil opět Kája Prinz ze sekundy b.

Úspěchy našich žáků ve všech kategoriích biologické olympiády

 

bio kkBěhem minulého měsíce se  uskutečnila okresní i  krajská  kola biologické olympiády . Ve  znalostním testu, laboratorních úlohách i poznávání organismů naši žáci ukázali, že  jejich znalosti jsou na výborné úrovni.

V krajském kole v  kategorii B obsadila Markéta Kratochvílová z kvinty b třetí místo a Kateřina Stojanová ze sexty a páté místo. Tereza Špalková ze septimy a  v nejtěžší kategorii A  skončila na devátém  místě.

Pro žáky nižšího gymnázia proběhla okresní kola.

V kategorii C obsadil druhé místo a postupuje do krajského kola Matyáš Stojan z kvarty b, Veronika Vařáková ze stejné třídy místo páté a Lucie Dorazilová byla desátá.

V kategorii D se našim žákům dařilo nejlépe, obsadili první příčky. Zvítězil Karel Prinz ze sekundy b, na druhém místě skončil Ondrej Dulanský ze sekundy a, oba postupují do krajského kola. Úspěšnou řešitelkou je také Anna Pecháčková ze sekundy a, které unikl  postup jen o vlásek – obsadila čtvrté místo.

Předmětová komise biologie děkuje všem  za vzornou reprezentaci školy a Matyášovi, Kájovi a Ondrovi přeje hodně úspěchů v krajském kole.

Mgr. Helena Zatloukalová

Víte, že ...

 

jindrichova skala_1

... prvního ledna 2016 byla vyhlášena nová Chráněná krajinná oblast BRDY? Má 345 km čtverečních, na jejím území najdeme 5 přírodních rezervací, 3 přírodní památky a 18 evropsky významných lokalit. Většina území byla dříve vojenským újezdem a najdeme zde cenné lesní porosty, louky, vřesoviště, naleziště mnoha vzácných druhů rostlin i živočichů a poznáme spoustu zajímavých míst. Návštěva této lokality bude určitě velkým zážitkem. Více informací např na http://brdy.ochranaprirody.cz/ nebo http://www.turistika-brdy.cz/

Školní kolo biologické olympiády vyššího gymnázia

 

bio logoVe středu 24. února 2016 proběhlo školní kolo biologické olympiády pro žáky vyššího gymnázia. V kategorii B zvítězila Kateřina Stojanová ze sexty A  před Markétou Kratochvílovou z kvinty B na druhém místě  a Kristýnou Vykopalovou z kvinty A na třetím místě . V kategorii  A si postup do krajského kola zajistila Tereza Špalková ze septimy A. Blahopřejeme! Výsledkové listiny jsou k nahlédnutí v kabinetu biologie.

Předmětová komise biologie děkuje všem soutěžícím za předvedené  dovednosti  a postupujícím děvčatům přeje hodně úspěchů při řešení úloh v krajském kole.