Krajské kolo soutěže Zlatý list


V pátek 20. května 2016 se v olomouckém rozáriu a botanické zahradě uskutečnilo krajské kolo soutěže Zlatý list. V kategorii mladších se na devátém místě umístilo družstvo ve složení Marek Hradil, Tomáš Jarolím a PatriK Prinz (prima a), Dominika Filipová, Pavla Hlavinková a Josef Měšťánek (prima b), v kategorii starších byli šestí Ondrej Dulanský, Anna Pecháčková, Filip Vrťo (sekunda a), Tomáš Drkoš, Jakub Harašta a Karel Prinz (sekunda b). Soutěžilo se za krásného počasí v krásném prostředí a soutěžní úkoly byly opravdu náročné a z velmi rozsáhlých oblastí, např. ochrana přírody, rostliny lesů, luk a polí, astronomie, myslivost, geomorfologie... V této soutěži spolu zápolí kolektivy, které často patří k  dlouhodobě aktivním zájmovým kroužkům se zaměřením na ochranu přírody, takže úspěch našich žáků je opravdu velký.

Děkujeme za reprezentaci školy.

družstvo mladších, družstvo starších

Mgr. Jana Bartoníková 

Septima a na transfúzní stanici

 


Daruj krev11. června 2016 se naše třída zúčastnila návštěvy TRANSFÚZNÍ STANICE NEMOCNICE PŘEROV. Při samotné návštěvě nám paní doktorka pověděla o krvi, krevních skupinách a o různých onemocněních krve, čímž ještě rozšířila naše již bohaté znalosti. Následně nám řekla možnosti darování krve, přičemž nás pozvala, abychom sami v budoucnu darovali krev. Zájemcům nabídla provedení testu, který určí, jakou krevní skupinu máme. V naší třídě převažovala skupina A, ale i přesto si všechny skupiny našly své zastoupení. Po provedení testů jsme měli možnost prohlédnout si celé oddělení. Viděli jsme místnosti, kde se daruje krev a potom i prostory s úschovnou krve a také laboratoře, které slouží ke zkoumání krve. Paní doktorka odpověděla na všechny naše zvídavé otázky a určitě některé z nás ovlivnila alespoň k úvaze o tom, že i my bychom mohli někdy darovat krev a tím i třeba zachránit něčí život.

 

                                       Adéla Ratiborská, septima a

Krajská kola biologické olympiády kategorií C a D

 

DSC 0016V květnu proběhla krajská kola biologické olympiády pro žáky nižšího gymnázia. Naši školu i okres skvěle reprezentovali  všichni tři chlapci. V kategorii D (primy, sekundy) zvítězil Karel Prinz ze sekundy b. Ondrej Dulanský ze sekundy a (kategorie D) a Matyáš Stojan z kvarty b (kategorie C) se stali úspěšnými řešiteli.

Předmětová komise biologie děkuje  za vzornou reprezentaci školy a  Kájovi i Matyášovi přeje hodně pěkných zážitků na soustředění pro nejlepší biology celé ČR.

Mgr. Helena Zatloukalová

Bio-geo exkurze Pálava 2016

Večernice smutná, pipla osmahlá, koulenka prodloužená, vstavač vojenský, máčka ladní, kamejka modronachová, rozrazil rozprostřený, vlaštovičník větší, mařinka vonná … To je trocha poezie jmen bylin, které jsme letos viděli na Pálavě. Kromě kytek jsme ale viděli spoustu dalšího – Novomlýnské nádrže, motýly, slepýše, majku fialovou, rorýse. Prvákům a kvintánům tentokrát opravdu přálo počasí, celé putování z Klentnice do Pavlova provázelo sluníčko a dobrá nálada. Dokladují to veršovánky první a:

Kilometry máme v nohách, večernici poznáme,04vstavacvojensky

na Pálavu půjdem znova, přírodu rádi máme.

Jenom jeden z nás se ztratil, nám to ale nevadí,

viděli jsme  rozrazil, hledaný se zas vrátí.

Dobyli jsme Dívčí hrady, shlédli Nové mlýny,

nemusíme litovat, že nebyli jsme líní.

Prvosenka, bršlice, voňavé jsou velice,

všecky krásy odhalí, Pálavu jsme poznali.

Číst dál: Bio-geo exkurze Pálava 2016

Zlatý list - místní kolo

 

ZL16V pátek 29. května 2016 se v areálu BIOS Přerov uskutečnilo místní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. V mladší kategorii zvítězilo družstvo z primy a a  b ve složení Marek Hradil, Patrik Prinz, Tomáš Jarolím, Štěpánka Bartošová, Pavla Hlavinková a Josef Měšťánek, ve starší kategorii vyhráli Karel Prinz, Tomáš Drkoš, Jakub Harašta, Anna Pecháčková, Ondrej Dulanský a Filip Vrťo ze sekundy a a  b. Obě družstva se zakrátko zúčastní v Olomouci krajského kola, které se bude konat v rekonstruovaném rozáriu v Olomouci a kde jim všichni budeme držet palce.

Ostatní výsledky najdete na nástěnce v areálu biologie.

Blíž k ropě a zemnímu plynu

V pondělí 26. dubna 2016 se konala chemicko-geologická exkurze, které se zúčastnila kvarta a. I když nám počasí nepřálo, bylo zataženo a nepříjemně foukalo, nic nás nezastavilo a jeli  jsme navštívit Muzeum naftového dobývání v Hodoníně. Díky dvěma průvodcům jsme se dozvěděli zajímavosti o ropě a zemním plynu. Viděli jsme, co se děje pod vodní hladinou pokrytou ropnou skvrnou, prohlédli si sbírku minerálů a hornin a měli jsme možnost způsobit a změřit malé zemětřesení. Ve venkovní části muzea jsme zhlédli těžařské stroje a jejich části. Exkurze byla velmi zajímavá, poučná a moc se nám tam líbilo.

Viktorie Běhalová, kvarta a

 hodonin2 hodonin1

Navštívili jsme přírodovědné expozice v Olomouci

 

1 bik_leden 

bik leden_1Během zimních měsíců jsme s členy biologického kroužku v letošním roce zvolili program, který neovlivní nepřízeň počasí a navštívili jsme dvě zajímavá místa v Olomouci.

Poprvé to byla  přírodovědná expozice PŘÍRODA OLOMOUCKÉHO KRAJE Vlastivědného muzea v Olomouci a podruhé jsme se byli podívat v PEVNOSTI POZNÁNÍ.  Mohli jsme si nejen prohlédnout vystavené exponáty, ale i prakticky si vyzkoušet nejrůznější aktivity, při kterých jsme se dověděli  spoustu nových informací a také se zasmáli. Atmosféru zachytil opět Kája Prinz ze sekundy b.