Dar surikatám

ZOO 17_su_800x600SURIKATY  SE BUDOU STĚHOVAT!

"Naše" surikaty, které jsou již po mnoho let symbolem sponzorského daru studentů a učitelů naší školy pro ZOO Olomouc, budou mít opravdu nové bydlení. Pavilon KALAHARI, kam budou surikaty společně s dalšími zvířaty přemístěny, se pro veřejnost otevře na jaře příštího roku. Tuto a mnohé další zajímavé informace nám sdělil ředitel olomoucké zoologické zahrady Dr.Ing.Radomír Habáň, který nás sám provázel v ZOO Olomouc 3.11.2017.V tento den předali studenti primy a ZOO Olomouc sponzorský dar ve výši

10.000 Kč.

A proč právě studenti primy a? Třída přispěla letost do celkové částky sponzorského daru největším dílem. Odměnou jim byla netradiční návštěva zoologické zahrady. Studenti se při prohlídce podívali do prostor, kam se běžný návštěvník nedostane. Byli uvnitř pavilonu medvědů a sledovali, co dostávají medvědi k snídani, sami krmili žirafy a mohli se aspoň krátce dotýkat pásovce, klokana a malé surikaty. Děkujeme za vyjímečný zážitek.

A nezapomeňte! Na jaře 2018, sami, s rodinou nebo se všemi spolužáky zkontrolovat, jak se "našim" surikatám bydlí v novém!

Ještě několik fotografií: 1, 23.

prima a a Mgr. Zuzana Bartoníková

Den studentstva na malé farmě v Bochoři

 

Den studentstva_farma_Bocho_17_5_800x600Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se žáci, kteří se přihlásili do dílny MALÁ FARMA, jeli podívat do Bochoře.

O své výpravě napsali:

Po příjezdu už na nás čekali Hana a Petr Novákovi a provedli nás svým hospodářstvím. Mohli jsme vidět a nakrmit si morčata, kozy, kachny, slepice. Také jsme se naučili rozeznávat obilí  a podívat se například na tři dny stará mláďata kachen. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o zvířatech a jejich chovu.

Pro většinu z nás byl největší zážitek, když jsme si vyzkoušeli podojit kozu. Před odjezdem jsme ještě ochutnali výborný kozí sýr a už víme, že se na jaře pojedeme podívat, jak se zvířátkům na farmě daří.

Podívejte se na několik fotografií.

foto 1, foto 2, foto 3, foto 4

Mgr. Helena Zatloukalová

Lesní pedagogika - studenti studentům

Lesn ped17aa

Ve dnech 10. - 12. 10. 2017 se obě naše tercie a sekunda zúčastnili programu, který si pro ně připravili žáci Střední lesnické školy v Hranicích. Program se jmenuje „Lesní pedagogika“, je celý v terénu polesí Valšovice a rozhodně se při něm nikdo nenudil. Přečtěte si pár postřehů, které napsali Eliška Herinková ze sekundy, Ilona Szárazová z tercie a a zástupci tercie b.

… První skupina měla za úkol měřit stromy pomocí metru a průměrky. Měřili jsme sedm kmenů, a pak je hledali v tabulce a zjišťovali, kolik je to kubíků.  Potom nám lesníci rozdali obrázky s věcmi, se kterými se pracuje v lese. Měli jsme poznávat, co je to za věc a k čemu se používá. Ukazovali nám i mapu lesa, kde byla vyznačena území se stromy od nejstaršího po nejmladší (šedá a fialová značí nejstarší stromy). … zahráli jsme hru, která je podobná hře „Káčátka, hýbejte se“. Rozdělili nás na zvířátka a jeden z nás musel chytat. Když někoho chytil, tak šel místo něho. Po hře jsme pomáhali lesu tím, že jsme skládali větvičky na jednu hromadu a soutěžili jsme, kdo ji bude mít největší. Pak jsme testovali své znalosti v poznávání kytek. Za odměnu, že jsme tuto poznávačku dobře zvládli, jsme si zahráli hru s názvem „ Vlivy“. Hra spočívala v tom, že jsme přidělovali slova k určitým skupinám (vliv člověka, vliv přírody, vliv parazitů). Např. mráz – vliv přírody…

 … Naši průvodci pro nás měli připravený program, který byl nejen poučný, ale i zábavný. Cestou lesem jsme mohli vidět stopy lesní zvěře a dokonce i mnoho zvířecích obyvatel. Pochopili jsme, jak se měří výška vzrostlých stromů pomocí papíru ve tvaru trojúhelníku. Poznali jsme těžkou fyzickou práci lesních dělníků, když jsme zkoušeli pilou ořezávat větve spadlých stromů...

… Co jsme se naučili: rozeznávat stromy podle kůry, co je lapák, jak změřit strom bez toho, že bychom ho pokáceli, jak předejít napadení lesa kůrovcem, poznávat stromy, rozeznávat poslepu plody stromů, jak zjistit věk a obvod stromu, poznávat stopy některých zvířat, orientovat se v lese, poznat douglasku (voní po citronu, má zvláštní jehličí, americký)…

Foto při práci a zábavě

J. Bartoníková

Přírodovědný Klokan - školní kolo

klokan levejVe středu 11. října 2017 se nejen na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže Přírodovědný Klokan. Je to soutěž, ve které se řeší bez jakýchkoliv pomůcek úlohy z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecného přehledu. Jde celkem o 24 úloh a ty jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů).

Ve dvou kategoriích soutěžilo celkem 68 žáků tercií, kvart, kvint, sext a prvních a druhých ročníků. Na prvních třech místech se v mladší kategorii Kadet  (tercie a kvarty) umístili Karel Prinz z kvarty b, Vendula Onderková z kvarty a, Matěj Běťák z tercie a a Tomáš Drkoš z kvarty b. V kategorii Junior (zbývající třídy) byli první tři Zdeněk Zapletálek , Pavlína Vašinová a Jaroslav Hradil, všichni ze sexty b. Vítězům blahopřejeme a přejeme dobré umístění i v rámci  vyšších kol. 
 

Krajské kolo soutěže Zlatý list 2017

ZL logoV pátek 19. května 2017 se v Olomouci v Bezručových sadech a rozáriu za nádherného počasí konalo krajské kolo soutěže Zlatý list. Je to soutěž veskrze praktická, kdy soutěží dvě tříčlenné hlídky a jejich výsledky se pak sčítají. Na trase je celkem 11 stanovišť, na nichž se řeší otázky z oblasti určování rostlin, živočichů, hub, minerálů, otázky ochrany přírody, meteorologie, ekologie teoretické i praktické. Naši školu a současně přerovský region reprezentovaly družstva ve složení Ela Kocfeldová, Elena Laitochová, Eliška Herinková, Martin Kopřiva, Šimon Tesař, Jáchym Kouba – žáci primy  v kategorii mladších, a Karel Prinz, Tomáš Drkoš, Jakub Harašta z tercie b a Dominika Filipová, Julie Skýpalová, Barbora Matějová ze sekundy b v kategorii starších žáků. Mladší družstvo se umístilo nakonec na osmém místě a starší družstvo na šestém místě. Děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme.

Fotografie: družstvo mladších, ukázka jejich práce pro přírodu, "šišking" ve volné chvíli, družstvo starších, starší na stanovišti 

Další fotografie z krajského kola najdete na adrese http://foto.iris.cz/gallery2/main.php?g2_itemId=42525

Krajské kolo biologické olympiády kategorie D

 

bio kkVe čtvrtek 25. května 2017 se naše žákyně Barbora Matějová a Dominika Filipová ze sekundy b zúčastnily krajského kola biologické olympiády kategorie D. Barbora obsadila krásné třetí místo, skvěle naše gymnázium reprezentovala i Dominika, která se stala úspěšnou řešitelkou. Oběma děvčatům ze sekundy b děkujeme za krásnou reprezentaci školy.

 

Detektivem v přírodě

 

detektivCo je to holožír, vývržky, krmná stolička, hálka, drátovec? Co provádí klíněnka, který pták šplhá po kmeni stromu hlavou dolů, jak vypadá pyl borovice v mikroskopu? S odpověďmi na tyto a podobné otázky se museli poprat žáci nižšího gymnázia, jestliže chtěli uspět ve školním kole biologické olympiády. V nižší kategorii D se v přírodovědných znalostech, poznávání rostlin a živočichů a praktických úkolech utkalo celkem 12 žáků prim a sekund a nejlepšími byly Barbora Matějová, Julie Skýpalová a Dominika Filipová  - všechny ze sekundy b, ve starší kategorii C soutěžilo celkem 19  žáků tercií a kvart a vyhrál Karel Prinz z tercie b, druhá byla Lucie Dorazilová  z kvarty b a třetí Ondrej Dulanský z tecie a. Všichni pokračují do okresního kola, kde jim přejeme hodně štěstí.

Kompletní výsledky s bodovým hodnocením si můžete prohlédnout na nástěnce biologie nebo u svých vyučujících přírodopisu.