Přírodozpyt - kroužek pro vyšší gymnázium

.. je z důvodů konání pedagogické rady přesunut na úterý 22. listopadu 2016! Přineste si s sebou polštářek mechu ze zídky nebo starší střechy, budeme tentokrát mikroskopovat pohybující se tvorečky!

Kroužek PŘÍRODOZPYT zahajuje

AmalieBiologický kroužek pro zájemce o přírodu z řad žáků vyššího gymnázia zahajuje svou činnost v úterý 1. listopadu 2016. Budeme se scházet většinou dvakrát do měsíce v úterý od 13:50 h v učebně biologie 1 nebo v laboratoři biologie. Přibližně do Vánoc se budeme věnovat mikroskopickým technikám, mikrofotografování, možná natáčení krátkých videí pomocí mikroskopu a kamery. Po Vánocích se podíváme na drobné mikroorganismy, preparáty orgánů různých živočichů a na jaře se zaměříme na rostliny a živočichy kolem nás. Sledujte nástěnku u kabinetu biologie a stránky biologie - sekci kroužky.

Přijít může kdokoliv a kdykoliv!

Těší se na vás Mgr. Jana Bartoníková

Biologický kroužek v Podzámecké zahradě v Kroměříži

 

KM1609-1dV pátek 23. září 2016 se mohli žáci zúčastnit letošní první  přírodovědné vycházky biologického kroužku. Našim cílem byla Podzámecká zahrada v Kroměříži. Letos jsme měli štěstí na hezké počasí, a proto jsme využili možnosti komentované prohlídky a celou zahradu si prohlédli nejdříve z výletního vláčku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, nejen biologických. Ted už například víme, že se před komáry můžeme schovat pod krásný strom  se zajímavým názvem KATALPA. Fotografie z celé akce jsou opět od Káji Prinze z tercie b.

foto1, foto2

Mgr. Helena Zatloukalová

Na návštěvě v Království a Strejčkově lomu

koniklec2

Ve dnech 4. a 5. dubna 2016, kdy bylo nádherné slunné počasí, proběhly dvě botanicko-geologické exkurze pro žáky kvint. Poznávali jsme jarní květenu lužního lesa v přírodní rezervaci Království v Grygově a v nedalekém Strejčkově lomu, který je přírodní památkou evropského významu, jsme mohli vidět ještě několik kvetoucích jedinců chráněného koniklece velkokvětého.

V pondělí za námi také přijel pan RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D. z katedry geologie přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a seznámil nás s geologickým vývojem této lokality. S žáky hledal fosílie prvohorních živočichů, kteří se zde dochovali v devonských vápencích až dodnes. Nacházeli zde zejména rugózní a tabulární korály a také stromatopory.

Mgr. Jana Smažilová

2016-grygov-kvinta-a-0662016-grygov-kvinta-b-046

DEN ZEMĚ

 

den zem_16_4Dne 19. dubna 2016 se naše třída první a zúčastnila v rámci Dne Země úklidu cesty  k bažantnici v nedalekém Bochoři. Po příjezdu na vlakové nádraží Věžky jsme se rozdělili do tří skupin. Šli jsme směrem od nádraží k bažantnici. Tato cesta je znečištěna odpadky, které se sem dostanou nejčastěji od cyklistů a chodců, kteří vyhodí odpad do volné přírody. Nalezené odpadky jsme odkládali do velkých černých pytlů. Každá skupina naplnila šest pytlů. Sbírali jsme nejčastěji PET láhve, krabičky od cigaret a různých potravin. Neminuly nás však také velké kusy gumy a plastů. Pytle jsme následně odevzdali správcům bažantnice. Ti byli s naším výkonem velmi spokojeni. Za odměnu jsme dostali malé občerstvení. Celou akcí nás doprovázela paní profesorka Jančíková a pan profesor Hlaváček, kteří se Dne Země aktivně zúčastnili s námi.

                                                                                                                                                            Jana Spurná, 1a

Několik fotografií:

Číst dál: DEN ZEMĚ

Exkurze do ZOO Svatý Kopeček

surikataJak určitě víte, naše škola sponzoruje surikaty ze ZOO Svatý Kopeček a my jsme se je i ostatní zvířata vydali 3. května 2016 navštívit. Jako průvodkyně se nás ujala zooložka paní Veselá, a hned na začátku nám představila nový přírůstek klokana rudého, malou Amálku. Amálka s námi putovala po celé ZOO, ať už po svých nebo v tašce, a dokonce naší spolužačce nechala na bundě i památku.

Výlet byl velmi poučný, seznámili jsme se s rodem krále Jelimána z Madagaskaru, se soby Santa Clause, se zloději makaky, přátelskými vlky i zvědavými medvědy. Ti statečnější si kromě Amálky pohladili i miniponyho, nebo třeba surikatu, krmili malé kozenky a velké žirafy a zašli do expozice dravců. Pro většinu z nás to byla velká zábava, no řekněte sami, koho z vás už počůrala 14denní surikata menší než dlaň! I přes aprílové počasí jsme si to užili a děkujeme za skvělou akci.

sekunda a

Množí se nám štíři!

Heterometrus petersii2Všimli jste si velkého chovatelského úspěchu v teráriu biologické učebny? Naše samička štíra Heterometrus petersii se stará o přibližně 14 svých potomků. Zatím je chrání a schovává, do jejich prvního svléknutí je bude nosit na svém hřbetu. Jsou malí a světlí, takže jsou zatím dobře viditelní, ale po prvním svlékání (přibližně o tomto víkendu) začnou tmavnout a slézat ze hřbetu matky.

Velká pochvala pro Honzu Střeláka, který se o štíry pečlivě stará!