DEN ZEMĚ

 

den zem_16_4Dne 19. dubna 2016 se naše třída první a zúčastnila v rámci Dne Země úklidu cesty  k bažantnici v nedalekém Bochoři. Po příjezdu na vlakové nádraží Věžky jsme se rozdělili do tří skupin. Šli jsme směrem od nádraží k bažantnici. Tato cesta je znečištěna odpadky, které se sem dostanou nejčastěji od cyklistů a chodců, kteří vyhodí odpad do volné přírody. Nalezené odpadky jsme odkládali do velkých černých pytlů. Každá skupina naplnila šest pytlů. Sbírali jsme nejčastěji PET láhve, krabičky od cigaret a různých potravin. Neminuly nás však také velké kusy gumy a plastů. Pytle jsme následně odevzdali správcům bažantnice. Ti byli s naším výkonem velmi spokojeni. Za odměnu jsme dostali malé občerstvení. Celou akcí nás doprovázela paní profesorka Jančíková a pan profesor Hlaváček, kteří se Dne Země aktivně zúčastnili s námi.

                                                                                                                                                            Jana Spurná, 1a

Několik fotografií:

Číst dál: DEN ZEMĚ

Exkurze do ZOO Svatý Kopeček

surikataJak určitě víte, naše škola sponzoruje surikaty ze ZOO Svatý Kopeček a my jsme se je i ostatní zvířata vydali 3. května 2016 navštívit. Jako průvodkyně se nás ujala zooložka paní Veselá, a hned na začátku nám představila nový přírůstek klokana rudého, malou Amálku. Amálka s námi putovala po celé ZOO, ať už po svých nebo v tašce, a dokonce naší spolužačce nechala na bundě i památku.

Výlet byl velmi poučný, seznámili jsme se s rodem krále Jelimána z Madagaskaru, se soby Santa Clause, se zloději makaky, přátelskými vlky i zvědavými medvědy. Ti statečnější si kromě Amálky pohladili i miniponyho, nebo třeba surikatu, krmili malé kozenky a velké žirafy a zašli do expozice dravců. Pro většinu z nás to byla velká zábava, no řekněte sami, koho z vás už počůrala 14denní surikata menší než dlaň! I přes aprílové počasí jsme si to užili a děkujeme za skvělou akci.

sekunda a

Množí se nám štíři!

Heterometrus petersii2Všimli jste si velkého chovatelského úspěchu v teráriu biologické učebny? Naše samička štíra Heterometrus petersii se stará o přibližně 14 svých potomků. Zatím je chrání a schovává, do jejich prvního svléknutí je bude nosit na svém hřbetu. Jsou malí a světlí, takže jsou zatím dobře viditelní, ale po prvním svlékání (přibližně o tomto víkendu) začnou tmavnout a slézat ze hřbetu matky.

Velká pochvala pro Honzu Střeláka, který se o štíry pečlivě stará!

Krajské kolo soutěže Zlatý list


V pátek 20. května 2016 se v olomouckém rozáriu a botanické zahradě uskutečnilo krajské kolo soutěže Zlatý list. V kategorii mladších se na devátém místě umístilo družstvo ve složení Marek Hradil, Tomáš Jarolím a PatriK Prinz (prima a), Dominika Filipová, Pavla Hlavinková a Josef Měšťánek (prima b), v kategorii starších byli šestí Ondrej Dulanský, Anna Pecháčková, Filip Vrťo (sekunda a), Tomáš Drkoš, Jakub Harašta a Karel Prinz (sekunda b). Soutěžilo se za krásného počasí v krásném prostředí a soutěžní úkoly byly opravdu náročné a z velmi rozsáhlých oblastí, např. ochrana přírody, rostliny lesů, luk a polí, astronomie, myslivost, geomorfologie... V této soutěži spolu zápolí kolektivy, které často patří k  dlouhodobě aktivním zájmovým kroužkům se zaměřením na ochranu přírody, takže úspěch našich žáků je opravdu velký.

Děkujeme za reprezentaci školy.

družstvo mladších, družstvo starších

Mgr. Jana Bartoníková 

Septima a na transfúzní stanici

 


Daruj krev11. června 2016 se naše třída zúčastnila návštěvy TRANSFÚZNÍ STANICE NEMOCNICE PŘEROV. Při samotné návštěvě nám paní doktorka pověděla o krvi, krevních skupinách a o různých onemocněních krve, čímž ještě rozšířila naše již bohaté znalosti. Následně nám řekla možnosti darování krve, přičemž nás pozvala, abychom sami v budoucnu darovali krev. Zájemcům nabídla provedení testu, který určí, jakou krevní skupinu máme. V naší třídě převažovala skupina A, ale i přesto si všechny skupiny našly své zastoupení. Po provedení testů jsme měli možnost prohlédnout si celé oddělení. Viděli jsme místnosti, kde se daruje krev a potom i prostory s úschovnou krve a také laboratoře, které slouží ke zkoumání krve. Paní doktorka odpověděla na všechny naše zvídavé otázky a určitě některé z nás ovlivnila alespoň k úvaze o tom, že i my bychom mohli někdy darovat krev a tím i třeba zachránit něčí život.

 

                                       Adéla Ratiborská, septima a

Krajská kola biologické olympiády kategorií C a D

 

DSC 0016V květnu proběhla krajská kola biologické olympiády pro žáky nižšího gymnázia. Naši školu i okres skvěle reprezentovali  všichni tři chlapci. V kategorii D (primy, sekundy) zvítězil Karel Prinz ze sekundy b. Ondrej Dulanský ze sekundy a (kategorie D) a Matyáš Stojan z kvarty b (kategorie C) se stali úspěšnými řešiteli.

Předmětová komise biologie děkuje  za vzornou reprezentaci školy a  Kájovi i Matyášovi přeje hodně pěkných zážitků na soustředění pro nejlepší biology celé ČR.

Mgr. Helena Zatloukalová

Bio-geo exkurze Pálava 2016

Večernice smutná, pipla osmahlá, koulenka prodloužená, vstavač vojenský, máčka ladní, kamejka modronachová, rozrazil rozprostřený, vlaštovičník větší, mařinka vonná … To je trocha poezie jmen bylin, které jsme letos viděli na Pálavě. Kromě kytek jsme ale viděli spoustu dalšího – Novomlýnské nádrže, motýly, slepýše, majku fialovou, rorýse. Prvákům a kvintánům tentokrát opravdu přálo počasí, celé putování z Klentnice do Pavlova provázelo sluníčko a dobrá nálada. Dokladují to veršovánky první a:

Kilometry máme v nohách, večernici poznáme,04vstavacvojensky

na Pálavu půjdem znova, přírodu rádi máme.

Jenom jeden z nás se ztratil, nám to ale nevadí,

viděli jsme  rozrazil, hledaný se zas vrátí.

Dobyli jsme Dívčí hrady, shlédli Nové mlýny,

nemusíme litovat, že nebyli jsme líní.

Prvosenka, bršlice, voňavé jsou velice,

všecky krásy odhalí, Pálavu jsme poznali.

Číst dál: Bio-geo exkurze Pálava 2016