Přírodovědný klokan 2018

 

klokan levejKterá sraženina vzniká reakcí dusičnanu stříbrného s jodidem draselným? Kolik protonů obsahuje jádro dusíku? Plodem javorů je tobolka, dvounažka, šešule, měchýřek nebo souplodí nažek? Která pětice států obklopuje Kaspické moře? Jaký úhel svírají ručičky na hodinách v 1 h 30 min?
Odpovědi na podobných 24 otázek byly výzvou pro všechny účastníky soutěže Přírodovědný klokan, která se konala v rámci celé republiky v jeden termín – ve středu 10. 10. 2018. Na naší škole soutěžilo 26 žáků nižšího gymnázia v kategorii Kadet a 41 žáků vyššího gymnázia v kategorii Junior. Na prvních třech místech v mladší kategorii se umístili Martin Tomčala z kvarty a, Daniel Hostášek z tercie a a Matěj Běťák z kvarty a. V kategorii Junior byli prvními třemi Jakub Kašpar z 2.a, Lucie Dorazilová ze  sexty b a Tomáš Drkoš z kvinty b. Většina z nich se velmi dobře umístila i v rámci okresu Přerov – Jakub Kašpar a Martin Tomčala  byli druzí, Lucie Dorazilová a Tomáš Drkoš třetí.

Blahopřejeme!

Mgr. Jana Bartoníková

S biology v Domě přírody

V pátek 19. 10. 2018 jsme se s biologickým kroužkem vypravili do Horky nad Moravou, abychom si prohlédli vstupní bránu Litovelského Pomoraví – DŮM PŘÍRODYPostupně jsme prošli jednotlivá zastavení a vyzkoušeli si nejrůznější aktivity.

Rajská zahrada rostlin a živočichů Františka Skály je místem určeným k rozjímání. Po otevření kormidla se návštěvníkům odhalí svět veřejnosti přístupné klášterní zahrady, rajský dvůr s kašnou a s bronzovou fontánou ve tvaru větve, s květinovými kruhy a celou řadou dalších stavebních detailů. Sluneční hora Miloše Šejna je umělý krajinný útvar nabízející průnik do přítmí jejího nitra či vystoupáni na travnatý vrchol. Z vrcholu je možné se rozhlédnout po okolí historické krajiny Pomoraví.

Lesní chrám Miloslava Fekara je vystavěn z dubových sloupů. Je místem zasvěceným Slunci, jeho putování po obloze. Nejblíže ke Slunci je vrcholová vyhlídka v podobě koše. Na její podlaze je umístěn obrazec poukazující k síle Slunce a jeho významu pro lidský život. Vnitřní prostor chrámu pak propojuje dráhu Slunce s životními osudy a povahou každého z nás. Ohniště Marcela Hubáčka je obkroužené kamennou zdí s půdorysem ve tvaru „Zlatého řezu". Na zdi lze v blízkosti ohniště sedět, zeď' se postupně zvedá, aby na svém konci směřovala ke kořenům vysazené lípy, jako symbolu sepětí tepla ohně s tepem života.

Atmosféru slunečného odpoledne si můžete prohlédnout na fotografiích.    foto1, foto2, foto3, foto4

Mgr. Helena Zatloukalová

Hrátky v lese ve Valšovicích

 

lesp18aDne 11.10.2018 se žáci sekund zúčastnili výukového programu "Lesní pedagogika" ve Valšovicích. Žáci se seznámili se stroji používanými v polesí Valšovice a interaktivní formou se dozvěděli mnoho nových informací o ekosystému lesa. Všichni jsme si užili slunečný den plný informací, her, soutěží a v krásném prostředí. Provázeli nás  studenti lesnické školy v Hranicích se svými pedagogy a trpělivě odpovídali na všechny otázky, ukazovali lesní zákoutí a vše pečlivě vysvětlovali. Žákům se tematická výuka v lese líbila a byla pro všechny velkým přínosem.

foto1, foto2, foto3

Mgr. Eva Švrčková

Biologický kroužek v ZOO

202 800x600V pátek 21. září 2018 se mohli žáci zúčastnit první přírodovědné vycházky biologického kroužku. Nabídky využili především žáci prim a prvních ročníků. Cílem vycházky byla ZOO Olomouc na Svatém Kopečku. V krásném slunečném odpoledni jsme si prohlédli všechny výběhy a pozorovali projevy chování zvířat. Tentokrát byl asi největší zážitek při pozorování medvědů – byli aktivní i s mláďaty a u jejich výběhu jsme strávili hodně času.  Námi sponzorované surikaty jsme viděli v moderním hezkém pavilonu KALAHARI. Celé odpoledne rychle uteklo, výlet se vydařil a v říjnu se pojedeme podívat do Horky nad Moravou na  DŮM PŘÍRODY.

Mgr. Helena Zatloukalová

Na ORNISu za společenským hmyzem

20180918 150355

Jako připomínku loňského učiva se třeťáci a septimáni na úvod letošních biologických laboratorních práci zúčastnili výstavy Společenský život hmyzu na Ornitologické stanici v Přerově. Exponáty výstavy jsou zapůjčeny z několika míst, mnohé jsou velmi zajímavé. Viděli jsme obrovská hnízda sršní, architektonicky přesné stavby vos, včel a vosíků, pozorovali jsme hemžení čmeláků v průhledném hnízdě, páření strašilek, zaujali nás obrovští tropičtí švábi, vyslechli jsme zajímavosti ze života různých druhů mravenců a termitů. Mohli jsme si detailně prohlédnout různé druhy hmyzu – brouky, motýly, šváby, poskládat si leporela, obléci si hmyzí oblečky, očichat různé druhy vůní bylinek, vystříhat a slepit papírovou vosu nebo slunéčko sedmitečné… Všichni jsme si to užili.

foto1, foto2, foto3

Za ropou, hady, bylinkami a rybami

20180419 125909Po dva dubnové čtvrtky se kvartáni a druháci vypravili na chemicko-biologickou exkurzi.

Nejdříve jsme přijeli autobusem k vlakovému nádraží v Hodoníně, kde jsme navštívili expozici muzea naftového dobývání a geologie. Expozici vybudovalo občanské sdružení a je umístěna v několika místnostech muzea a ve venkovních prostorách. Průvodci nás seznámili se vznikem ložisek ropy, dobýváním, na mapě názorně ukázali ložiska v okolí, prohlédli jsme si fotografie, dokumentaci, výstroj, nástroje i větší techniku, mohli jsme na ropu sáhnout.

Po prohlídce jsme se přesunuli do Modré – do expozic teraristiky a Živé vody. Prohlédli a potěžkali jsme si hady, chameleony a další plazy, okoukli velké pavouky, krokodýly. Expozice Živá voda je věnována původním moravským biotopům a rybníkářství. Viděli jsme bylinkovou zahrádku, spoustu dřevin a rybník, pod kterým je vybudovaný podvodní tunel a můžete se „procházet mezi rybami“. foto1, foto2

Pálava 2018

P18la 800x600Začátek května je každým rokem pro prváky a kvintány znamením, že se pojede na botanicko-geograficko-turistickou procházku na Pálavu. Letos nám skvěle vyšlo počasí, zato spěchající jaro už zanechalo spoustu jarních bylin v odkvetlém stavu.

Autobusy nás přivezly do Klentnice, vesničky pod zářivě bílými vápencovými Pálavskými kopci, odkud jsme se různými trasami po třídách vydali přes Dívčí hrady do Pavlova, další vesnice na opačné straně této chráněné krajinné oblasti. Náročné stoupání všechny odměnilo krásným výhledem na lesknoucí se hladiny vodního díla Nové mlýny, vinice a vesničky pod kopci.

Cestu lemovaly kvetoucí hlohy, sem tam jsme potkali i nějakého chrobáka. Nejen oko ale i žaludek byl potěšen, jelikož v Pavlově v hotelu Iris na nás čekala další odměna v podobě speciálního menu sestaveného pouze pro nás – žáky GJŠ. Všichni jsme „přežili“ ve zdraví a z pohledu nás učitelů patřili letošní prváci a kvintáni k těm, kteří si exkurzi užívali společně s námi! Atmosféru dokreslují jako každý rok veršovánky, tentokrát z per autorek první a.

Mgr. Jana Bartoníková