Přírodovědný Klokan - školní kolo

klokan levejVe středu 11. října 2017 se nejen na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže Přírodovědný Klokan. Je to soutěž, ve které se řeší bez jakýchkoliv pomůcek úlohy z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecného přehledu. Jde celkem o 24 úloh a ty jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů).

Ve dvou kategoriích soutěžilo celkem 68 žáků tercií, kvart, kvint, sext a prvních a druhých ročníků. Na prvních třech místech se v mladší kategorii Kadet  (tercie a kvarty) umístili Karel Prinz z kvarty b, Vendula Onderková z kvarty a, Matěj Běťák z tercie a a Tomáš Drkoš z kvarty b. V kategorii Junior (zbývající třídy) byli první tři Zdeněk Zapletálek , Pavlína Vašinová a Jaroslav Hradil, všichni ze sexty b. Vítězům blahopřejeme a přejeme dobré umístění i v rámci  vyšších kol. 
 

Krajské kolo soutěže Zlatý list 2017

ZL logoV pátek 19. května 2017 se v Olomouci v Bezručových sadech a rozáriu za nádherného počasí konalo krajské kolo soutěže Zlatý list. Je to soutěž veskrze praktická, kdy soutěží dvě tříčlenné hlídky a jejich výsledky se pak sčítají. Na trase je celkem 11 stanovišť, na nichž se řeší otázky z oblasti určování rostlin, živočichů, hub, minerálů, otázky ochrany přírody, meteorologie, ekologie teoretické i praktické. Naši školu a současně přerovský region reprezentovaly družstva ve složení Ela Kocfeldová, Elena Laitochová, Eliška Herinková, Martin Kopřiva, Šimon Tesař, Jáchym Kouba – žáci primy  v kategorii mladších, a Karel Prinz, Tomáš Drkoš, Jakub Harašta z tercie b a Dominika Filipová, Julie Skýpalová, Barbora Matějová ze sekundy b v kategorii starších žáků. Mladší družstvo se umístilo nakonec na osmém místě a starší družstvo na šestém místě. Děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme.

Fotografie: družstvo mladších, ukázka jejich práce pro přírodu, "šišking" ve volné chvíli, družstvo starších, starší na stanovišti 

Další fotografie z krajského kola najdete na adrese http://foto.iris.cz/gallery2/main.php?g2_itemId=42525

Krajské kolo biologické olympiády kategorie D

 

bio kkVe čtvrtek 25. května 2017 se naše žákyně Barbora Matějová a Dominika Filipová ze sekundy b zúčastnily krajského kola biologické olympiády kategorie D. Barbora obsadila krásné třetí místo, skvěle naše gymnázium reprezentovala i Dominika, která se stala úspěšnou řešitelkou. Oběma děvčatům ze sekundy b děkujeme za krásnou reprezentaci školy.

 

Detektivem v přírodě

 

detektivCo je to holožír, vývržky, krmná stolička, hálka, drátovec? Co provádí klíněnka, který pták šplhá po kmeni stromu hlavou dolů, jak vypadá pyl borovice v mikroskopu? S odpověďmi na tyto a podobné otázky se museli poprat žáci nižšího gymnázia, jestliže chtěli uspět ve školním kole biologické olympiády. V nižší kategorii D se v přírodovědných znalostech, poznávání rostlin a živočichů a praktických úkolech utkalo celkem 12 žáků prim a sekund a nejlepšími byly Barbora Matějová, Julie Skýpalová a Dominika Filipová  - všechny ze sekundy b, ve starší kategorii C soutěžilo celkem 19  žáků tercií a kvart a vyhrál Karel Prinz z tercie b, druhá byla Lucie Dorazilová  z kvarty b a třetí Ondrej Dulanský z tecie a. Všichni pokračují do okresního kola, kde jim přejeme hodně štěstí.

Kompletní výsledky s bodovým hodnocením si můžete prohlédnout na nástěnce biologie nebo u svých vyučujících přírodopisu.

Přírodozpyt

- biologický kroužek pro vyšší gymnázium se z dnešního termínu z důvodu chřipkové epidemie přesunuje na úterý 17. ledna 2017. Námět zůstává, materiál je připravený v mrazáku :-).

J. Bartoníková 

Naší přírodou

 

V úterý před vánočními svátky se osm zástupců nižšího gymnázia zúčastnilo přírodovědné soutěže Naší přírodou. Soutěžilo se ve čtyřech oborech – společenstvo lesa, společenstvo vodního prostředí, společenstvo polí, luk a pastvin a společenstvo lidských sídlišť. V kategorii mladších žáků naši školu reprezentovali Petr Příkazský a Patrik Prinz ze sekundy a a Julie Skýpalová a Dominika Filipová ze sekundy b, v kategorii starších žáků Anna Pecháčková a Ondrej Dulanský z tercie a a Tomáš Drkoš a Karel Prinz z tercie b. Všichni bojovali statečně se záludnými otázkami i obrázky k poznávání, ale nejlépe zabodovali Tomáš Drkoš (1. místo), Petr Příkazský, Patrik Prinz a Anna Pecháčková (2. místo) a Ondrej Dulanský (3. místo).

Všem děkujeme za skvělou reprezentaci.

Biologická olympiáda - pozor změny

bio logoUpozorňujeme na změny:

a) v termínech okresních kol biologické olympiády kategorií C a D ( to se bude týkat hlavně postupujících žáků!!) a b) nové studijní materiály.

Vše najdete opraveno na stránkách www.biologickaolympiada.cz, termíny jsou opravené na nástěnce biologie.