Mladí lidé v evropských lesích

YPEF 1920_1Ve čtvrtek 6. února 2020 se žáci naší školy poprvé zúčastnili 10. ročníku soutěže Young People in European Forests, zkráceně YPEF, což je v překladu název tohoto článku. V kategorii mladších si naše družstvo ve složení Robin Botor, Vojtěch Herinek a Josef Doležel ( sekunda b) vybojovalo  1. místo a postupuje do oblastního kola. V kategorii starších vybojovali Anna Pecháčková, Ondrej Dulanský a Filip Vrťo (sexta a) také 1. místo a také postupují, na třetím místě se umístili Karel Prinz, Tomáš Drkoš a Jakub Harašta (sexta b). 

Tato soutěž je s velkou mezinárodní účastí, koná se celkem v 11 státech Evropy. Jejím cílem je přitáhnout mládež k zájmu a především péči o lesy, seznámit je s krásami lesnictví a vyzdvihnout význam lesů pro celou společnost. Proto jsou úkoly soutěže vesměs praktického rázu.

Foto 1, 2, 3

Blahopřejeme!!!

PK biologie