Antropos s Antropology

 

ant19 3V předvánočním čase studenti semináře Antropologie septim a třetích ročníků navštívili stálou expozici Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea. Dozvěděli se o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celé Evropy. Byli seznámeni s výzkumy evoluce člověka i počátky jeho kultury. Příběhy lidského rodu byly doplněny představením chování a života člověka. Studenti se také dozvěděli nové poznatky z výzkumu archeologie, antropologie i genetiky.

I když byla cesta ztížena spadlou trolejí na trati, všechno dobře dopadlo a na exkurzi jsme zjistili spoustu důležitých a zajímavých informací.

 

foto1, foto2