Vydařená akce biologického kroužku

 ZOObik1910 vstupVydařená akce biologického kroužku

Ve čtvrtek 17.10. 2019 jsme se vydali do ZOO  na Sv. Kopečku. U brány ZOO nás přivítal pan ředitel a pak jsme si mohli užít tzv. dotykovou ZOO a také navštívit místa, kam se běžný návštěvník nedostane. Průvodkyní nám byla také hlavní zooložka a my jsme  pozorně poslouchali. Vzali nás do pavilonu KALAHARI. Zde jsme nejdříve krmili námi sponzorované surikaty, potom si mohli nakrmit a pohladit samici hrbáče. Prošli jsme  stájemi  žiraf, kde se nám představil nejstarší samec a také táta i děda mnohých žiraf, které mají ve zdejší ZOO. Komentovanou prohlídku jsme zakončili ve výběhu vedle velbloudů. Tady k nám přišel pštrosí táta a za ním mláďata, o která se právě staral.
Děkuji Danielu Habáňovi z primy a, který nám tento nevšední zážitek domluvil.

Přikládáme několik fotografií: dotyková expozice, hrabáč, u velbloudů

Mgr.Helena  Zatloukalová