Pomáhali jsme v ZOO

V pondělí 17. června 2019 se 26 dobrovolníků z obou sext vydalo pomáhat do ZOO Olomouc likvidovat následky škod způsobených vichřicí Eberhard. Eberhard v březnu letošního roku zasáhl především lesní porosty a výběhy, zlikvidoval a poškodil kolem 800 stromů. Naši studenti byli rozděleni na několik skupinek, pomáhali při odklízení větví z popadaných stromů a přípravě na nové zalesnění a úpravě a pletí záhonků. Práce nebyla jednoduchá, ale všichni se snažili seč mohli. Díky aktivitě Mgr. Zuzany Bartoníkové, příjemným zaměstnancům zoologické zahrady a šikovným rukám našich dobrovolníků jsme aspoň trochu přispěli k obnově areálu.