Krajské kolo Zlatého listu 2019

V pátek 17. května 2019 se dvě naše družstva zúčastnila v Olomouci krajského kola soutěže Zlatý list. Ve velké konkurenci zavedených kolektivů se mladší kategorie umístila na 5. místě a starší na 6. místě. Soutěž se vyznačuje velmi praktickými úkoly, které jsou rozmístěny na stanovištích kolem rozária a týkají se botaniky, zoologie, ekologie, myslivosti a mnoha dalších příbuzných disciplín.

Děkujeme za reprezentaci žákům primy b - Josefu Doleželovi, Vojtěchu Herinkovi, Robinu Botorovi, Natálii Poučové a Evě a Lucii Janďourkovým, žákům sekundy a - Kateřině Hrazdirové, Vojtěchovi Zámorskému a Jakubu Pavlíkovi a žákyním tercie a - Eleně Laitochové, Elišce Herinkové a Ele Kocfeldové.

Za předmětovou komisi biologie

Jana Bartoníková