Mládí vpřed! - téma 53. BIO

 

Téma letošního ročníku biologické olympiády pro vyšší gymnázium bylo Mládí vpřed! V živočišné říši si soutěžící při praktické části mimo jiné „pohráli“ s vařeným ptačím vejcem a jeho skořápkou, v rostlinné vyráběli barevné efekty s pupeny stromů, zhotovovali tenké řezy mladých částí větviček a pozorovali je v mikroskopu. Ve starší kategorii A zvítězila Markéta Kratochvilová z oktávy b, na druhém místě se umístil Matyáš Stojan ze septimy b. V kategorii B zvítězil Ondrej Dulanský z kvinty a a druhé místo obsadila Lucie Dorazilová ze sexty b. Ostatní výsledky najdete na nástěnce biologie.

Uvedení žáci postupují do krajského kola, v něm jim budeme držet palce.