Přírodovědný klokan 2018

 

klokan levejKterá sraženina vzniká reakcí dusičnanu stříbrného s jodidem draselným? Kolik protonů obsahuje jádro dusíku? Plodem javorů je tobolka, dvounažka, šešule, měchýřek nebo souplodí nažek? Která pětice států obklopuje Kaspické moře? Jaký úhel svírají ručičky na hodinách v 1 h 30 min?
Odpovědi na podobných 24 otázek byly výzvou pro všechny účastníky soutěže Přírodovědný klokan, která se konala v rámci celé republiky v jeden termín – ve středu 10. 10. 2018. Na naší škole soutěžilo 26 žáků nižšího gymnázia v kategorii Kadet a 41 žáků vyššího gymnázia v kategorii Junior. Na prvních třech místech v mladší kategorii se umístili Martin Tomčala z kvarty a, Daniel Hostášek z tercie a a Matěj Běťák z kvarty a. V kategorii Junior byli prvními třemi Jakub Kašpar z 2.a, Lucie Dorazilová ze  sexty b a Tomáš Drkoš z kvinty b. Většina z nich se velmi dobře umístila i v rámci okresu Přerov – Jakub Kašpar a Martin Tomčala  byli druzí, Lucie Dorazilová a Tomáš Drkoš třetí.

Blahopřejeme!

Mgr. Jana Bartoníková