S biology v Domě přírody

V pátek 19. 10. 2018 jsme se s biologickým kroužkem vypravili do Horky nad Moravou, abychom si prohlédli vstupní bránu Litovelského Pomoraví – DŮM PŘÍRODYPostupně jsme prošli jednotlivá zastavení a vyzkoušeli si nejrůznější aktivity.

Rajská zahrada rostlin a živočichů Františka Skály je místem určeným k rozjímání. Po otevření kormidla se návštěvníkům odhalí svět veřejnosti přístupné klášterní zahrady, rajský dvůr s kašnou a s bronzovou fontánou ve tvaru větve, s květinovými kruhy a celou řadou dalších stavebních detailů. Sluneční hora Miloše Šejna je umělý krajinný útvar nabízející průnik do přítmí jejího nitra či vystoupáni na travnatý vrchol. Z vrcholu je možné se rozhlédnout po okolí historické krajiny Pomoraví.

Lesní chrám Miloslava Fekara je vystavěn z dubových sloupů. Je místem zasvěceným Slunci, jeho putování po obloze. Nejblíže ke Slunci je vrcholová vyhlídka v podobě koše. Na její podlaze je umístěn obrazec poukazující k síle Slunce a jeho významu pro lidský život. Vnitřní prostor chrámu pak propojuje dráhu Slunce s životními osudy a povahou každého z nás. Ohniště Marcela Hubáčka je obkroužené kamennou zdí s půdorysem ve tvaru „Zlatého řezu". Na zdi lze v blízkosti ohniště sedět, zeď' se postupně zvedá, aby na svém konci směřovala ke kořenům vysazené lípy, jako symbolu sepětí tepla ohně s tepem života.

Atmosféru slunečného odpoledne si můžete prohlédnout na fotografiích.    foto1, foto2, foto3, foto4

Mgr. Helena Zatloukalová