Krajská kola BIO 2018 kategorií C a D

Ve druhé polovině května proběhla krajská kola biologické olympiády kategorie C a D, kam  postupují vždy tři nejlepší z okresního kola. Všech pět našich žáků vzorně reprezentovalo nejen naši školu, ale i okres -  všichni se stali úspěšnými řešiteli. Nejlépe se dařilo Karlu Prinzovi z kvarty B, který skončil na krásném druhém místě. Předmětová komise biologie děkuje  Lucii Hrubé, Ele Kocfeldové, Karlu Prinzovi, Ondreji Dulanskému a Barboře Matějové za vzornou reprezentaci a přeje mnoho chuti při řešení v dalším ročníku.