Školní kolo biologické olympiády 2019 kategorie C

Ve středu 18. prosince 2019 proběhlo školní kolo  biologické olympiády kategorie C. Zvítězila Kateřina Hrazdirová z tercie a, na druhém místě skončila Ela Kocfeldová z kvarty a a třetí místo patří Lucii Hrubé z tercie b. Celá výsledková listina je na nástěnce biologie.

Předmětová komise biologie děkuje všem zúčastněným za předvedené výkony a postupujícím přeje hodně štěstí v okresním kole.

Antropos s Antropology

 

ant19 3V předvánočním čase studenti semináře Antropologie septim a třetích ročníků navštívili stálou expozici Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea. Dozvěděli se o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celé Evropy. Byli seznámeni s výzkumy evoluce člověka i počátky jeho kultury. Příběhy lidského rodu byly doplněny představením chování a života člověka. Studenti se také dozvěděli nové poznatky z výzkumu archeologie, antropologie i genetiky.

I když byla cesta ztížena spadlou trolejí na trati, všechno dobře dopadlo a na exkurzi jsme zjistili spoustu důležitých a zajímavých informací.

 

foto1, foto2

Soutěž Naší přírodou 2019

V úterý 17. prosince 2019 se konalo místní kolo soutěže Naší přírodou. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – společenstva lesa, vodního prostředí, polí, luk a pastvin a společenstvu lidských sídlišť. Otázky byly praktické, jednalo se nejen o zjištění znalostí ale i o zisk nových informací, protože soutěž je i poznávací.

Naši školu reprezentovali v mladší kategorii: Klára Vyhňáková ze sekundy a, která skončila na prvním místě, Natálie Králová ze sekundy a, Eva Janďourková ze sekundy b a Josef Doležel ze sekundy b, kteří skončili všichni na krásném druhém místě ve svých kategoriích.

V kategorii starší žáci Kateřina Hrazdirová z tercie a a Lucie Hrubá z tercie b obsadili ve své kategorii první místa a Jakub Pavlík z tercie a místo třetí.

Všem soutěžícím včetně Vojty Zámorského z tercie a děkujeme za reprezentaci školy a výhercům přejeme mnoho štěstí ve finále soutěže.

NP1920 1  NP1920 2

Druháci a dravci na ORNIS

Dne 18. a  25. října se naše třída 2a v rámci cvičení z biologie  vypravila do přerovské ornitologické stanice ORNIS na přednášku Dravci, sokoli a sovy.
Nejprve jsme si představili  jednotlivé druhy a jejich zástupce, které zde měli vystavené jako vycpané preparáty. Součástí výstavy byla také virtuální simulace letu a místnost napodobující noční atmosféru lesa. V jedné ze skleněných vitrín jsme si mohli prohlédnout dravčí lebky, v druhé pak zbytky jejich nestrávené potravy. Pozoruhodný byl též model hnízda a vycpaná křídla.
Z výkladu jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, jako například, jak se dřív dařilo dravcům u nás a jak se jim daří nyní. Nejzajímavější mi přišlo povídání o tom, jaké výhody a problémy způsobuje dravcům lidská civilizace.

Výstava byla opravdu pěkná. Jsem ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit a těším se, až do ORNISU zase někdy vyrazíme.

Alexandra Vančurová, 2 a

Vydařená akce biologického kroužku

 ZOObik1910 vstupVydařená akce biologického kroužku

Ve čtvrtek 17.10. 2019 jsme se vydali do ZOO  na Sv. Kopečku. U brány ZOO nás přivítal pan ředitel a pak jsme si mohli užít tzv. dotykovou ZOO a také navštívit místa, kam se běžný návštěvník nedostane. Průvodkyní nám byla také hlavní zooložka a my jsme  pozorně poslouchali. Vzali nás do pavilonu KALAHARI. Zde jsme nejdříve krmili námi sponzorované surikaty, potom si mohli nakrmit a pohladit samici hrbáče. Prošli jsme  stájemi  žiraf, kde se nám představil nejstarší samec a také táta i děda mnohých žiraf, které mají ve zdejší ZOO. Komentovanou prohlídku jsme zakončili ve výběhu vedle velbloudů. Tady k nám přišel pštrosí táta a za ním mláďata, o která se právě staral.
Děkuji Danielu Habáňovi z primy a, který nám tento nevšední zážitek domluvil.

Přikládáme několik fotografií: dotyková expozice, hrabáč, u velbloudů

Mgr.Helena  Zatloukalová

Přírodovědný klokan 2019

 

klokan levejVe středu 16. října 2019 se na školách v celé republice uskutečnilo školní kolo soutěže Přírodovědný Klokan. Všichni soutěžící zápolili s otázkami a krátkými úlohami z přírodních věd – tedy matematiky, fyziky, chemie, biologie a geografie. Ve dvou kategoriích soutěžilo celkem 52 žáků tercií, kvart, kvint, sext a prvních a druhých ročníků.  Na prvních třech místech školního kola se v mladší kategorii Kadet umístili Vojtěch Zámorský a Kateřina Hrazdirová, oba z tercie a  Barbora Ježová z tercie b. V kategorii Junior byli na prvních třech místech Karel Prinz ze sexty b, Barbora Rychtová z kvinty a, Oliver Punge z kvinty b a Tomáš Drkoš ze sexty b.

Vítězům blahopřejeme!

Program lesní pedagogika v Bochoři

 

LP19V pátek 27. září 2019 absolvovala třída sekunda a lesní pedagogiku. Akce probíhala v bažantnici u Bochoře pod záštitou Vojenských lesů ČR. Pro naše žáky byl připravený opravdu pestrý vzdělávací program, během kterého si prošli část zdejšího lesa. Zábavnou formou se pod vedením zkušených odborníků dozvěděli velké množství zajímavostí z oblasti lesnictví, myslivosti, ze života živočichů a rostlin, a dalších odvětví souvisejících s lesem a ekosystémy v něm. Tato akce byla pro všechny hravým a názorným zpestřením výuky. 
Děkujeme lektorům za příjemně strávené dopoledne.

V bažantnici všichni pozorně naslouchali, zkoumali, tvořili a nakonec se společně vyfotili.