Předali jsme dar surikatám

 

surikata 18V pátek 26. října 2018  jsme společně s třídou septima b odevzdali v ZOO Olomouc sponzorský dar „našim“ surikatám, kterým se daří v novém pavilonu skvěle a vesele se množí. V letošním roce jsme jim přivezli 11.500,- Kč. Při návštěvě zoologické zahrady měli septimáni jednoduché úkoly a jako bonus mohli připojit krátký text nebo básničku o zvířatech chovaných v ZOO. Přikládám několik povedených výtvorů: hrošík liberijský, štětkoun africký, lenochod dvouprstý, pásovec štětinatý

Mgr. Jana Bartoníková

Přírodovědný klokan 2018

 

klokan levejKterá sraženina vzniká reakcí dusičnanu stříbrného s jodidem draselným? Kolik protonů obsahuje jádro dusíku? Plodem javorů je tobolka, dvounažka, šešule, měchýřek nebo souplodí nažek? Která pětice států obklopuje Kaspické moře? Jaký úhel svírají ručičky na hodinách v 1 h 30 min?
Odpovědi na podobných 24 otázek byly výzvou pro všechny účastníky soutěže Přírodovědný klokan, která se konala v rámci celé republiky v jeden termín – ve středu 10. 10. 2018. Na naší škole soutěžilo 26 žáků nižšího gymnázia v kategorii Kadet a 41 žáků vyššího gymnázia v kategorii Junior. Na prvních třech místech v mladší kategorii se umístili Martin Tomčala z kvarty a, Daniel Hostášek z tercie a a Matěj Běťák z kvarty a. V kategorii Junior byli prvními třemi Jakub Kašpar z 2.a, Lucie Dorazilová ze  sexty b a Tomáš Drkoš z kvinty b. Většina z nich se velmi dobře umístila i v rámci okresu Přerov – Jakub Kašpar a Martin Tomčala  byli druzí, Lucie Dorazilová a Tomáš Drkoš třetí.

Blahopřejeme!

Mgr. Jana Bartoníková

S biology v Domě přírody

V pátek 19. 10. 2018 jsme se s biologickým kroužkem vypravili do Horky nad Moravou, abychom si prohlédli vstupní bránu Litovelského Pomoraví – DŮM PŘÍRODYPostupně jsme prošli jednotlivá zastavení a vyzkoušeli si nejrůznější aktivity.

Rajská zahrada rostlin a živočichů Františka Skály je místem určeným k rozjímání. Po otevření kormidla se návštěvníkům odhalí svět veřejnosti přístupné klášterní zahrady, rajský dvůr s kašnou a s bronzovou fontánou ve tvaru větve, s květinovými kruhy a celou řadou dalších stavebních detailů. Sluneční hora Miloše Šejna je umělý krajinný útvar nabízející průnik do přítmí jejího nitra či vystoupáni na travnatý vrchol. Z vrcholu je možné se rozhlédnout po okolí historické krajiny Pomoraví.

Lesní chrám Miloslava Fekara je vystavěn z dubových sloupů. Je místem zasvěceným Slunci, jeho putování po obloze. Nejblíže ke Slunci je vrcholová vyhlídka v podobě koše. Na její podlaze je umístěn obrazec poukazující k síle Slunce a jeho významu pro lidský život. Vnitřní prostor chrámu pak propojuje dráhu Slunce s životními osudy a povahou každého z nás. Ohniště Marcela Hubáčka je obkroužené kamennou zdí s půdorysem ve tvaru „Zlatého řezu". Na zdi lze v blízkosti ohniště sedět, zeď' se postupně zvedá, aby na svém konci směřovala ke kořenům vysazené lípy, jako symbolu sepětí tepla ohně s tepem života.

Atmosféru slunečného odpoledne si můžete prohlédnout na fotografiích.    foto1, foto2, foto3, foto4

Mgr. Helena Zatloukalová

Hrátky v lese ve Valšovicích

 

lesp18aDne 11.10.2018 se žáci sekund zúčastnili výukového programu "Lesní pedagogika" ve Valšovicích. Žáci se seznámili se stroji používanými v polesí Valšovice a interaktivní formou se dozvěděli mnoho nových informací o ekosystému lesa. Všichni jsme si užili slunečný den plný informací, her, soutěží a v krásném prostředí. Provázeli nás  studenti lesnické školy v Hranicích se svými pedagogy a trpělivě odpovídali na všechny otázky, ukazovali lesní zákoutí a vše pečlivě vysvětlovali. Žákům se tematická výuka v lese líbila a byla pro všechny velkým přínosem.

foto1, foto2, foto3

Mgr. Eva Švrčková

Biologický kroužek v ZOO

202 800x600V pátek 21. září 2018 se mohli žáci zúčastnit první přírodovědné vycházky biologického kroužku. Nabídky využili především žáci prim a prvních ročníků. Cílem vycházky byla ZOO Olomouc na Svatém Kopečku. V krásném slunečném odpoledni jsme si prohlédli všechny výběhy a pozorovali projevy chování zvířat. Tentokrát byl asi největší zážitek při pozorování medvědů – byli aktivní i s mláďaty a u jejich výběhu jsme strávili hodně času.  Námi sponzorované surikaty jsme viděli v moderním hezkém pavilonu KALAHARI. Celé odpoledne rychle uteklo, výlet se vydařil a v říjnu se pojedeme podívat do Horky nad Moravou na  DŮM PŘÍRODY.

Mgr. Helena Zatloukalová

Na ORNISu za společenským hmyzem

20180918 150355

Jako připomínku loňského učiva se třeťáci a septimáni na úvod letošních biologických laboratorních práci zúčastnili výstavy Společenský život hmyzu na Ornitologické stanici v Přerově. Exponáty výstavy jsou zapůjčeny z několika míst, mnohé jsou velmi zajímavé. Viděli jsme obrovská hnízda sršní, architektonicky přesné stavby vos, včel a vosíků, pozorovali jsme hemžení čmeláků v průhledném hnízdě, páření strašilek, zaujali nás obrovští tropičtí švábi, vyslechli jsme zajímavosti ze života různých druhů mravenců a termitů. Mohli jsme si detailně prohlédnout různé druhy hmyzu – brouky, motýly, šváby, poskládat si leporela, obléci si hmyzí oblečky, očichat různé druhy vůní bylinek, vystříhat a slepit papírovou vosu nebo slunéčko sedmitečné… Všichni jsme si to užili.

foto1, foto2, foto3

Za ropou, hady, bylinkami a rybami

20180419 125909Po dva dubnové čtvrtky se kvartáni a druháci vypravili na chemicko-biologickou exkurzi.

Nejdříve jsme přijeli autobusem k vlakovému nádraží v Hodoníně, kde jsme navštívili expozici muzea naftového dobývání a geologie. Expozici vybudovalo občanské sdružení a je umístěna v několika místnostech muzea a ve venkovních prostorách. Průvodci nás seznámili se vznikem ložisek ropy, dobýváním, na mapě názorně ukázali ložiska v okolí, prohlédli jsme si fotografie, dokumentaci, výstroj, nástroje i větší techniku, mohli jsme na ropu sáhnout.

Po prohlídce jsme se přesunuli do Modré – do expozic teraristiky a Živé vody. Prohlédli a potěžkali jsme si hady, chameleony a další plazy, okoukli velké pavouky, krokodýly. Expozice Živá voda je věnována původním moravským biotopům a rybníkářství. Viděli jsme bylinkovou zahrádku, spoustu dřevin a rybník, pod kterým je vybudovaný podvodní tunel a můžete se „procházet mezi rybami“. foto1, foto2