Mladí lidé v evropských lesích

YPEF 1920_1Ve čtvrtek 6. února 2020 se žáci naší školy poprvé zúčastnili 10. ročníku soutěže Young People in European Forests, zkráceně YPEF, což je v překladu název tohoto článku. V kategorii mladších si naše družstvo ve složení Robin Botor, Vojtěch Herinek a Josef Doležel ( sekunda b) vybojovalo  1. místo a postupuje do oblastního kola. V kategorii starších vybojovali Anna Pecháčková, Ondrej Dulanský a Filip Vrťo (sexta a) také 1. místo a také postupují, na třetím místě se umístili Karel Prinz, Tomáš Drkoš a Jakub Harašta (sexta b). 

Tato soutěž je s velkou mezinárodní účastí, koná se celkem v 11 státech Evropy. Jejím cílem je přitáhnout mládež k zájmu a především péči o lesy, seznámit je s krásami lesnictví a vyzdvihnout význam lesů pro celou společnost. Proto jsou úkoly soutěže vesměs praktického rázu.

Foto 1, 2, 3

Blahopřejeme!!!

PK biologie

Školní kolo biologické olympiády 2019 kategorie C

Ve středu 18. prosince 2019 proběhlo školní kolo  biologické olympiády kategorie C. Zvítězila Kateřina Hrazdirová z tercie a, na druhém místě skončila Ela Kocfeldová z kvarty a a třetí místo patří Lucii Hrubé z tercie b. Celá výsledková listina je na nástěnce biologie.

Předmětová komise biologie děkuje všem zúčastněným za předvedené výkony a postupujícím přeje hodně štěstí v okresním kole.

Antropos s Antropology

 

ant19 3V předvánočním čase studenti semináře Antropologie septim a třetích ročníků navštívili stálou expozici Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea. Dozvěděli se o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celé Evropy. Byli seznámeni s výzkumy evoluce člověka i počátky jeho kultury. Příběhy lidského rodu byly doplněny představením chování a života člověka. Studenti se také dozvěděli nové poznatky z výzkumu archeologie, antropologie i genetiky.

I když byla cesta ztížena spadlou trolejí na trati, všechno dobře dopadlo a na exkurzi jsme zjistili spoustu důležitých a zajímavých informací.

 

foto1, foto2

Soutěž Naší přírodou 2019

V úterý 17. prosince 2019 se konalo místní kolo soutěže Naší přírodou. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – společenstva lesa, vodního prostředí, polí, luk a pastvin a společenstvu lidských sídlišť. Otázky byly praktické, jednalo se nejen o zjištění znalostí ale i o zisk nových informací, protože soutěž je i poznávací.

Naši školu reprezentovali v mladší kategorii: Klára Vyhňáková ze sekundy a, která skončila na prvním místě, Natálie Králová ze sekundy a, Eva Janďourková ze sekundy b a Josef Doležel ze sekundy b, kteří skončili všichni na krásném druhém místě ve svých kategoriích.

V kategorii starší žáci Kateřina Hrazdirová z tercie a a Lucie Hrubá z tercie b obsadili ve své kategorii první místa a Jakub Pavlík z tercie a místo třetí.

Všem soutěžícím včetně Vojty Zámorského z tercie a děkujeme za reprezentaci školy a výhercům přejeme mnoho štěstí ve finále soutěže.

NP1920 1  NP1920 2

Druháci a dravci na ORNIS

Dne 18. a  25. října se naše třída 2a v rámci cvičení z biologie  vypravila do přerovské ornitologické stanice ORNIS na přednášku Dravci, sokoli a sovy.
Nejprve jsme si představili  jednotlivé druhy a jejich zástupce, které zde měli vystavené jako vycpané preparáty. Součástí výstavy byla také virtuální simulace letu a místnost napodobující noční atmosféru lesa. V jedné ze skleněných vitrín jsme si mohli prohlédnout dravčí lebky, v druhé pak zbytky jejich nestrávené potravy. Pozoruhodný byl též model hnízda a vycpaná křídla.
Z výkladu jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, jako například, jak se dřív dařilo dravcům u nás a jak se jim daří nyní. Nejzajímavější mi přišlo povídání o tom, jaké výhody a problémy způsobuje dravcům lidská civilizace.

Výstava byla opravdu pěkná. Jsem ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit a těším se, až do ORNISU zase někdy vyrazíme.

Alexandra Vančurová, 2 a

Vydařená akce biologického kroužku

 ZOObik1910 vstupVydařená akce biologického kroužku

Ve čtvrtek 17.10. 2019 jsme se vydali do ZOO  na Sv. Kopečku. U brány ZOO nás přivítal pan ředitel a pak jsme si mohli užít tzv. dotykovou ZOO a také navštívit místa, kam se běžný návštěvník nedostane. Průvodkyní nám byla také hlavní zooložka a my jsme  pozorně poslouchali. Vzali nás do pavilonu KALAHARI. Zde jsme nejdříve krmili námi sponzorované surikaty, potom si mohli nakrmit a pohladit samici hrbáče. Prošli jsme  stájemi  žiraf, kde se nám představil nejstarší samec a také táta i děda mnohých žiraf, které mají ve zdejší ZOO. Komentovanou prohlídku jsme zakončili ve výběhu vedle velbloudů. Tady k nám přišel pštrosí táta a za ním mláďata, o která se právě staral.
Děkuji Danielu Habáňovi z primy a, který nám tento nevšední zážitek domluvil.

Přikládáme několik fotografií: dotyková expozice, hrabáč, u velbloudů

Mgr.Helena  Zatloukalová

Přírodovědný klokan 2019

 

klokan levejVe středu 16. října 2019 se na školách v celé republice uskutečnilo školní kolo soutěže Přírodovědný Klokan. Všichni soutěžící zápolili s otázkami a krátkými úlohami z přírodních věd – tedy matematiky, fyziky, chemie, biologie a geografie. Ve dvou kategoriích soutěžilo celkem 52 žáků tercií, kvart, kvint, sext a prvních a druhých ročníků.  Na prvních třech místech školního kola se v mladší kategorii Kadet umístili Vojtěch Zámorský a Kateřina Hrazdirová, oba z tercie a  Barbora Ježová z tercie b. V kategorii Junior byli na prvních třech místech Karel Prinz ze sexty b, Barbora Rychtová z kvinty a, Oliver Punge z kvinty b a Tomáš Drkoš ze sexty b.

Vítězům blahopřejeme!