Krajské kolo Zlatého listu 2019

V pátek 17. května 2019 se dvě naše družstva zúčastnila v Olomouci krajského kola soutěže Zlatý list. Ve velké konkurenci zavedených kolektivů se mladší kategorie umístila na 5. místě a starší na 6. místě. Soutěž se vyznačuje velmi praktickými úkoly, které jsou rozmístěny na stanovištích kolem rozária a týkají se botaniky, zoologie, ekologie, myslivosti a mnoha dalších příbuzných disciplín.

Děkujeme za reprezentaci žákům primy b - Josefu Doleželovi, Vojtěchu Herinkovi, Robinu Botorovi, Natálii Poučové a Evě a Lucii Janďourkovým, žákům sekundy a - Kateřině Hrazdirové, Vojtěchovi Zámorskému a Jakubu Pavlíkovi a žákyním tercie a - Eleně Laitochové, Elišce Herinkové a Ele Kocfeldové.

Za předmětovou komisi biologie

Jana Bartoníková

Finále soutěže Naší přírodou 2019

 

NPfin19a 800x600V úterý 23. 4. 2019 se zúčastnili naši tři žáci finále soutěže Naší přírodou na  biologické stanici BIOS v Přerově. V této poznávací soutěži se ve velké konkurenci umístili v mladší kategorii Lucie Hrubá ze sekundy b na druhém místě v oboru společenstva polí, luk a pastvin a Vojta Zámorský ze sekundy a na druhém místě v oboru společenstva lidských sídlišť. V kategorii starší žáci Ondra Macíček z tercie a na vynikajícím prvním místě v oboru společenstva vodního prostředí.

Všem reprezentujícím žákům moc gratulujeme za krásné výsledky!

Další fotky najdete zde: foto1, foto2, foto3

Úspěchy v biologických olympiádách

Během března a dubna proběhla krajská kola nejnáročnějších kategorií biologické olympiády – kategorie A a B. Nejlépe se dařilo Markétě Kratochvilové z oktávy b, která se stala úspěšnou řešitelkou a skončila v kategorii A na čtvrtém místě.

V mladších kategoriích C a D v okresním kole  předvedli reprezentanti naší školy výborné výkony. V kategorii D zvítězila Lucie Hrubá ze sekundy b a  na druhém místě skončila Kateřina Hrazdírová ze sekundy a.

V kategorii C naše žákyně získaly také nejlepší umístění. Vyhrála Barbora Matějová z kvarty b před Elou Kocfeldovou z tercie a, třetí místo obsadila Hana Dohnalová z kvarty b.

Předmětová komise biologie děkuje všem za vzornou reprezentaci školy a všem pěti děvčatům ze sekund, tercie a kvarty přeje hodně úspěchů v krajském kole.

Naší přírodou 2019

 

V úterý 5. 3. 2019 se žáci naší školy zúčastnili základního kola soutěže Naší přírodou, kterou pořádá BIOS Přerov. V kategorii mladších žáků obsadila Lucie Hrubá ze sekundy b první místo v oboru společenstva polí, luk a pastvin a postupuje do finále. Vojtěch Zámorský ze sekundy a obsadil rovněž první místo v oboru společenstva vodního prostředí a postupuje do finále. Kateřina Hrazdirová ze sekundy  b obsadila druhé místo v oboru společenstva lesa, Jakub Pavlík ze sekundy a obsadil druhé místo v oboru společenstva lidských sídlišť.
V kategorii starších žáků Ondřej Macíček z tercie a obsadil první místo v oboru společenstva vodního prostředí a postupuje do finále, Ela Kocfeldová z tercie a obsadila druhé místo v oboru společenstva lidských sídlišť, Barbora Matějová z kvarty b třetí místo v oboru společenstva lesa a Šimon Tesař z tercie a čtvrté místo v oboru společenstva polí, luk a pastvin.

Všem žákům děkujeme za velmi dobrou reprezentaci školy a postupujícím vítězům přejeme úspěch ve finále.

Mládí vpřed! - téma 53. BIO

 

Téma letošního ročníku biologické olympiády pro vyšší gymnázium bylo Mládí vpřed! V živočišné říši si soutěžící při praktické části mimo jiné „pohráli“ s vařeným ptačím vejcem a jeho skořápkou, v rostlinné vyráběli barevné efekty s pupeny stromů, zhotovovali tenké řezy mladých částí větviček a pozorovali je v mikroskopu. Ve starší kategorii A zvítězila Markéta Kratochvilová z oktávy b, na druhém místě se umístil Matyáš Stojan ze septimy b. V kategorii B zvítězil Ondrej Dulanský z kvinty a a druhé místo obsadila Lucie Dorazilová ze sexty b. Ostatní výsledky najdete na nástěnce biologie.

Uvedení žáci postupují do krajského kola, v něm jim budeme držet palce. 

BIO kategorií C a D

Letošní téma 53. ročníku biologické olympiády pro nižší gymnázium bylo dost zajímavé – Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven. Soutěžící si vyzkoušeli model savčích plic, dechovou frekvenci před námahou a po ní, řešili křížovky, přiřazovali obrázky různých dýchacích soustav živočichům, poznávali rostliny a živočichy. Školního kola se zúčastnilo celkem 15 žáků, z nich nejlepšími byli v kategorii D (primy a sekundy) Lucie Hrubá ze sekundy b, Kateřina Hrazdirová a Vojtěch Zámorský, oba ze sekundy a. Ve starší kategorii C (tercie a kvarty) byla první Ela Kocfeldová z tercie a, druhá Barbora Matějová a třetí Hana Dohnalová, obě z kvarty b. Všichni postupují do dalšího kola, které bude náročnější, a ještě než ho absolvují, musí vypracovat odbornou práci na daná témata.

Děkujeme všem účastníkům za zodpovědné plnění biologických úkolů a vítězům přejeme hodně štěstí v dalších kolech.

Za předmětovou komisi biologie

Jana Bartoníková

V nemocnici na hematologii

hem3 800x600Během listopadu se žáci třetích ročníků a septim v rámci cvičení z biologie zúčastnili exkurze na hematologii. Své postřehy zaznamenala Veronika Šišková  z 3.b: 

V pondělí 19. listopadu 2018 jsme se my, žáci 3.b, vydali v rámci hodin biologie do přerovské nemocnice. Konkrétně jsme navštívili hematologicko-transfúzní oddělení. Nejprve nás sestřička provedla, jako bychom přišli skutečně darovat krev. Dozvěděli jsme se, že jako prvodárci můžeme přijít kdykoli. První na nás bude čekat vyplnění dlouhého dotazníku, poté testy, zda jsme vůbec vhodnými dárci, a nakonec samotný odběr krve. Prohlédli jsme si všechny místnosti a přístroje a zájemci se mohli podrobit krátkému testu, s jehož pomocí jim byla zjištěna krevní skupina. Paní doktorka nám následně pověděla, proč je darování krve důležité a v jakých případech se tato krev využívá. Myslím, že jsme si všichni odnesli spoustu nových a zajímavých informací a třeba se někteří z nás jako dárci krve na oddělení hematologie  ještě podívají.

foto 1, foto 2