Druháci a dravci na ORNIS

Dne 18. a  25. října se naše třída 2a v rámci cvičení z biologie  vypravila do přerovské ornitologické stanice ORNIS na přednášku Dravci, sokoli a sovy.
Nejprve jsme si představili  jednotlivé druhy a jejich zástupce, které zde měli vystavené jako vycpané preparáty. Součástí výstavy byla také virtuální simulace letu a místnost napodobující noční atmosféru lesa. V jedné ze skleněných vitrín jsme si mohli prohlédnout dravčí lebky, v druhé pak zbytky jejich nestrávené potravy. Pozoruhodný byl též model hnízda a vycpaná křídla.
Z výkladu jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, jako například, jak se dřív dařilo dravcům u nás a jak se jim daří nyní. Nejzajímavější mi přišlo povídání o tom, jaké výhody a problémy způsobuje dravcům lidská civilizace.

Výstava byla opravdu pěkná. Jsem ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit a těším se, až do ORNISU zase někdy vyrazíme.

Alexandra Vančurová, 2 a

Vydařená akce biologického kroužku

 ZOObik1910 vstupVydařená akce biologického kroužku

Ve čtvrtek 17.10. 2019 jsme se vydali do ZOO  na Sv. Kopečku. U brány ZOO nás přivítal pan ředitel a pak jsme si mohli užít tzv. dotykovou ZOO a také navštívit místa, kam se běžný návštěvník nedostane. Průvodkyní nám byla také hlavní zooložka a my jsme  pozorně poslouchali. Vzali nás do pavilonu KALAHARI. Zde jsme nejdříve krmili námi sponzorované surikaty, potom si mohli nakrmit a pohladit samici hrbáče. Prošli jsme  stájemi  žiraf, kde se nám představil nejstarší samec a také táta i děda mnohých žiraf, které mají ve zdejší ZOO. Komentovanou prohlídku jsme zakončili ve výběhu vedle velbloudů. Tady k nám přišel pštrosí táta a za ním mláďata, o která se právě staral.
Děkuji Danielu Habáňovi z primy a, který nám tento nevšední zážitek domluvil.

Přikládáme několik fotografií: dotyková expozice, hrabáč, u velbloudů

Mgr.Helena  Zatloukalová

Přírodovědný klokan 2019

 

klokan levejVe středu 16. října 2019 se na školách v celé republice uskutečnilo školní kolo soutěže Přírodovědný Klokan. Všichni soutěžící zápolili s otázkami a krátkými úlohami z přírodních věd – tedy matematiky, fyziky, chemie, biologie a geografie. Ve dvou kategoriích soutěžilo celkem 52 žáků tercií, kvart, kvint, sext a prvních a druhých ročníků.  Na prvních třech místech školního kola se v mladší kategorii Kadet umístili Vojtěch Zámorský a Kateřina Hrazdirová, oba z tercie a  Barbora Ježová z tercie b. V kategorii Junior byli na prvních třech místech Karel Prinz ze sexty b, Barbora Rychtová z kvinty a, Oliver Punge z kvinty b a Tomáš Drkoš ze sexty b.

Vítězům blahopřejeme!

Program lesní pedagogika v Bochoři

 

LP19V pátek 27. září 2019 absolvovala třída sekunda a lesní pedagogiku. Akce probíhala v bažantnici u Bochoře pod záštitou Vojenských lesů ČR. Pro naše žáky byl připravený opravdu pestrý vzdělávací program, během kterého si prošli část zdejšího lesa. Zábavnou formou se pod vedením zkušených odborníků dozvěděli velké množství zajímavostí z oblasti lesnictví, myslivosti, ze života živočichů a rostlin, a dalších odvětví souvisejících s lesem a ekosystémy v něm. Tato akce byla pro všechny hravým a názorným zpestřením výuky. 
Děkujeme lektorům za příjemně strávené dopoledne.

V bažantnici všichni pozorně naslouchali, zkoumali, tvořili a nakonec se společně vyfotili.

Živá voda - exkurze do Modré

 

P 20190925_095529Ve středu 25. září 2019 jsme se my, žáci kvint a kvarty, vydali na biologickou exkurzi do Modré. V plánu byla návštěva expozice Živá voda a také terária. I přes ne příliš slunné počasí jsme dychtivě naslouchali novým a zajímavým informacím - nejprve o rybách žijících ve sladkovodním prostředí a poté jsme se přesunuli do nedalekého terária. Viděli jsme několik druhů pavouků a hadů, ti odvážnější si je mohli i podržet a pohladit. Byli zde i chameleoni, varani, krokodýli a dokonce i zástupci jedovatých druhů zvířat. V expozicích se nám věnovali milí a příjemní průvodci, kteří byli otevřeni veškerým otázkám z naší strany.

foto1, foto2, foto3, foto4

Barbora  Rychtová, kvinta a

ZOO Olomouc – Svatý Kopeček

V pátek 6. 9. 2019 měla třída 3a možnost navštívit olomouckou zoologickou zahradu díky tomu, že žáci a učitelé našeho gymnázia sponzorují surikaty, které mají v této ZOO svůj domov. Po příjezdu jsme si mohli vylosovat pracovní list se zvířetem, o kterém jsme měli následně zjistit některé informace – jeho „domovinu“, latinský název, v jakém výběhu se nachází atd. Jako bonus jsme mohli na druhou stranu připsat nějakou zajímavost či příběh nebo pohádku o daném zvířeti. Kvůli nepříznivému počasí byla však většina obyvatel ZOO schovaná ve svých pelíšcích, a proto bylo těžké některé z nich zahlédnout. Po prohlídce  areálu, který po jarní vichřici Eberhard utrpěl spoustu škod a teď je jeho velká část i s pomocí našich spolužáků upravovaná do nové podoby, jsme se vydali domů.

Některá zvířátka přece jen objektivu Natálie Prátové neutekla...   1   2   3   4   5   6   7

Adéla Habermannová 3a

Exkurze do Dinoparku

 

dino1Ve čtvrtek 5. září 2019 navštívili žáci sekund vyškovský Dinopark. Díky speciálnímu vláčku se dostali do období druhohor plného tyranosaurů, brontosaurů, stegosaurů a dalších veleještěrů. Poté následovala prohlídka místní zoologické zahrady, kde se studenti mohli seznámit s různými druhy zvířat přes velbloudy, koně, kozy, cizokrajné tury, opice a další obyvatele této ZOO. Zvláštností zahrady je krásná průchozí voliéra plná létajících andulek, kterým dělají společnost dva volně pobíhající klokani. Součástí areálu jsou také expozice starodávných strojů, obydlí, řemesel a dalších historických zajímavostí. 

Další foto1, foto2

Mgr. Petra Urbášková