Výsledky FS 2017 - 2018

 

Číst dál: Výsledky FS 2017 - 2018

Školní fyzikální soutěž

Výsledky školní fyzikální soutěže 2017 - 2018 si můžete prohlédnout zde. Vítězům gratulujeme, ostatním děkujeme za hojnou účast a těšíme se na další ročník.

Číst dál: Školní fyzikální soutěž

Učebnice fyziky

Nižší gymnázium
Vyšší gymnázium

Číst dál: Učebnice fyziky

Krajské kolo AO - kategorie CD, EF, GH

 

Krajské kolo se v 15. ročníku (2017/2018) skládá ve všech čtyřech kategoriích z následujících částí:

 • online přehledový test
 • pozorovací a/nebo praktická úloha
 • teoretické úlohy korespondenční části
 • prezenční část (novinka)
 • Prezenční část krajského kola bude v termínu 23. 3. 2018 v budově GJŠ. Podmínkou účasti v této části je odevzdání domácí části a vyřešení online části KK. Podrobnější pokyny a zadání krajského kola naleznete v dalším textu.

   

  Domácí část krajského kola v kategoriích CD, EF a GH proběhne od 8. 1. 2018 do 23. 3. 2018.

  Prezenční část krajského kola v kategoriích CD, EF a GH proběhne 23. 3. 2018.

  Číst dál: Krajské kolo AO - kategorie CD, EF, GH

  Ostatní soutěže

  Fyziklání online

  Online fyzikální soutěž v řešení fyzikálních problémů, která probíhá po celém světě, se zadáním v češtině a angličtině. Soutěž pořádá Fyzikální korespondenční seminář Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolupořadatelem je MŠMT.

  Číst dál: Ostatní soutěže

  Učebny fyziky

       Výuka fyziky probíhá převážně ve dvou odborných učebnách fyziky a laboratoři fyziky. Nově zrekonstruovaná (2009) větší učebna má stupňovitou podlahu a umožňuje tak pohodlné sledování výkladu i ve vzdálenějších lavicích. Třída je vybavena nejmodernější audiovizuální technikou kam např. patří PC připojené na internet, interaktivní tabule, vizualizér nebo DVD přehrávač. Učebna umožňuje také kompletní zatemnění pro předvádění pokusů z optiky a je vybavena moderním demonstračním pracovištěm pro provádění pokusů z elektřinou nebo kapalinami. 

  Číst dál: Učebny fyziky

  Laboratorní cvičení

  ises1 mala     V laboratorních cvičeních řeší studenti samostatně praktické i teoretické úlohy, které vhodně doplňují látku probranou v hodinách. Tímto způsobem si studenti lépe osvojují předkládané učivo a snaží se je aplikovat v praxi. Některé úlohy jsou také zaměřené na ověření teoretických znalostí. Nedílnou součástí každého laboratorního cvičení je zpracování laboratorního protokolu. Vzorovou hlavičku (formátu word) ke stažení najdete níže na této stránce.

       Výuka laboratorních cvičení probíhá v odborné laboratoři vybavené 6 počítačovými systémy Vernier pro měření a zobrazení reálných dějů na počítači. Tyto systémy využívají pro některé práce naši studenti již od sekundy osmiletého gymnázia.

       Podle nového školního vzdělávacího programu jsou týdně laboratořím fyziky vyhrazeny hodiny následovně: Prima - 0,5 hodiny, sekunda, tercie, kvinta a septima - 1 hodina, kvarta a sexta - 0 hodin. Studenti jsou rozděleni do dvou skupin a střídání předmětů probíhá ve dvoutýdenních cyklech.

  Číst dál: Laboratorní cvičení