Astronomická olympiáda - krajské kolo

Kategorie AB (3. a 4. ročník, septima, oktáva)

Krajské kolo v kategorii AB probíhá od 18. 11. 2014 do 28. 1. 2015.

Zadání krajského kola kategorie AB

Řešení v kategorii AB prosím vypracujte na listy papíru formátu A4, jednotlivé úlohy od sebe oddělte (nejlépe řešením každého příkladu na samostatnou stranu). Všechny listy prosím podepište, jako první přidejte titulní stranu zadání s identifikací a vše sešijte.

!!! Řešení odevzdejte do kabinetu fyziky nejpozději do 23. 1. 2015 !!!

kategorie CD (1. a 2. ročník, kvinta, sexta)

Krajské kolo v kategorii CD probíhá od 5. 1. 2015 do 20. 3. 2015.
Zadání kategorie CD bude zveřejněno do poloviny ledna. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

kategorie EF (tercie, kvarta)

Krajské kolo v kategorii EF probíhá od 5. 1. 2015 do 20. 3. 2015.

Zadání krajského kola kategorie EF

Řešení v kategorii EF prosím vypracujte v částech A a C online a v části B do formuláře zadání vytištěného papír formátu A4 (můžete použít i oboustranný tisk). Část A se řeší online podle pokynů. Nezapomeň do vytištěné části B uvést Tvůj identifikátor - jedině s jeho pomocí můžeme Tvoji práci jednoznačně přiřadit.

!!! Přihlašovací údaje pro online vyplnění řešení si vyzvedněte v kabinetu fyziky, vypracovanou část B odevzdejte do kabinetu fyziky nejpozději do 13. 3. 2015 !!!

kategorie GH (prima, sekunda)

Krajské kolo v kategorii GH probíhá od 6. 1. 2014 do 21. 3. 2014.

Zadání krajského kola kategorie GH

Řešení v kategorii GH prosím vypracujte v částech A a C online a v části B do formuláře zadání vytištěného papír formátu A4 (můžete použít i oboustranný tisk). Část A se řeší online podle pokynů. Nezapomeň do vytištěné části B uvést Tvůj identifikátor - jedině s jeho pomocí můžeme Tvoji práci jednoznačně přiřadit.

!!! Přihlašovací údaje pro online vyplnění řešení si vyzvedněte v kabinetu fyziky, vypracovanou část B odevzdejte do kabinetu fyziky nejpozději do 17. 3. 2014 !!!

Exkurze Dlouhé stráně 2014

IMG 3154Ve středu 18. června jsme se zúčastnili exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Jedná se o jedno z nejmodernějších vodních děl ve střední Evropě. V průběhu prohlídky jsme byli obeznámeni s úlohou přečerpávací elektrárny, s procesem výroby elektrické energie a prohlédli si dolní i horní nádrž, která byla kvůli probíhající údržbě výjimečně zcela vypuštěna. Po vyčerpávající prohlídce jsme navštívili restaurační zařízení a posléze se vydali směle domů.  Velmi příjemné počasí přispělo k hladkému průběhu celého zájezdu.

Fotografie z akce

David Růžička, 3b

Okresní kolo Archimediády 2014

Archimediáda je fyzikální soutěž určená žákům 7. tříd ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Letošní okresní kolo proběhlo 14. května na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově. Soutěže se zúčastnilo celkem 37 řešitelů ze čtyř gymnázií a pěti základních škol. V průběhu soutěže si žáci museli poradit se třemi teoretickým a jednou praktickou úlohou, při níž určovali objem jednoho zrnka hrachu. Praktická úloha byla náročná na přesnost a vyžadovala od žáků velkou dávku šikovnosti.

Z naší školy si nejlépe vedla Elena Sekaninová ze IIb, která obsadila třetí místo. Do první desítky se probojovali také Jaroslav Hradil a Tomáš Šišma ze IIb a Josefína Šlechtová ze IIa. Všem řešitelům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

>>Výsledková listina

Za PK fyziky: RNDr. Dagmar Kaštilová

Návštěva planetária v Brně

planetarium 1Ve středu 2. dubna navštívili žáci kvarty a, kvarty b, první a a někteří žáci první b Hvězdárnu a planetárium v Brně. V nově zrekonstruovaném sále digitária se nejprve zorientovali na mapě hvězdné oblohy a poté zhlédli pořad Cesta za miliardou hvězd. Bylo to zajímavé vyprávění o historii poznávání vesmíru a o jednom z klíčových projektů Evropské kosmické agentury, na kterém se podílejí i čeští vědci. Dozvěděli se, že cílem tohoto projektu (GAIA) je narýsovat 3D mapu naší galaxie.

PK fyziky

Celoškolní fyzikální soutěž

IMG 0502Ve středu 19. 2. 2014 proběhla každoroční fyzikální soutěž, které se účastní studenti se zájmem o fyziku ze všech ročníků. Soutěž je vypisována předmětovou komisí fyziky v kategoriích: prima, sekunda, tercie, kvarta pro nižší stupeň gymnázia, kvinta + 1. ročník, sexta + 2. ročník a septima + 3. ročník pro vyšší stupeň gymnázia. Letošního ročníku se zúčastnilo 52 studentů ze všech ročníků. První tři řešitelé z každé kategorie získali tradiční knižní poukázky.

Všem řešitelům děkujeme za účast a vítězům srdečně gratulujeme.

Předmětová komise fyziky.

Matematicko - Fyzikální Náboj 2013

predání diplomů

V pátek 15. 11. 2013 se v sedmnácti městech České a Slovenské republiky konal již 2. ročník mezinárodní soutěže MATEMATICKO – FYZIKÁLNÍ NÁBOJ. Naši školu reprezentovaly dva týmy v Brněnském klání. Tým ve složení Viktor Gala, Lukáš Kremel, Václav Klvaňa a Šimon Churý (všichni z IV. B) ve velké konkurenci obsadil výborné 8. místo. Dobře si vedl i tým ve složení Denisa Chytilová, Julie Dostalíková (obě z IV. B), Karolína Vellechová z IV. A  a Zdeněk Kroča rovněž z IV. A, který zůstal těsně za první desítkou. Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů v dalších matematických i fyzikálních soutěžích.

Obě úspěšná družstva si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Astronomická olympiáda - výsledky školního kola

V pátek 29. 11. 2013 proběhlo školní kolo Astronomické olympiády 2013 - 2014 kategorií CD, EF a GH. Výsledky školního kola naleznete i s kategorií AB níže v tabulce. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v kole krajském. Zadání krajského kola kategorií CD, EF, GH bude zveřejněno až v lednu 2014.

Číst dál: Astronomická olympiáda - výsledky školního kola