Výuka fyziky

fyzika1 2_mala     Povinná výuka fyziky probíhá na naší škole ve všech ročnících, kromě maturitního, a to v počtu: Prima - 1 hodina teorie týdně, ostatní ročníky - 2 hodiny týdně. Povinnou součástí předmětu fyzika je i laboratorní cvičení s hodinovou dotací: Prima - 1 hodina jednou za 14 dní, sekunda 2h jednou za 14 dní, kvarta - 2 hodiny jednou za 14 dní. Vyšší stupeň + čtyřleté studium: kvinta a 1. ročníky - 2 hodiny jednou za 14 dní, sexta 0 hodin a septima 2 hodiny jednou za 14 dní. Studenti a studentky v něm formou převážně praktických cvičení získávají základní dovednosti a návyky z fyziky. Žákům, kteří budou fyziku potřebovat i v dalším pomaturitním studiu, nabízíme dvouletý  Seminář a cvičení z fyziky, který mohou studovat ve dvou posledních ročnících vyššího gymnázia nebo jen jednoletý Seminář z fyziky, který je určen maturantům. Učivo v seminářích je přizpůsobeno požadavkům studentů, rozšiřuje základní učivo a umožňuje kvalitní přípravu na přijímací zkoušky z fyziky na vysokou školu. Výuka ve všech uvedených předmětech probíhá podle schválených tematických plánů.

Číst dál: Výuka fyziky

Krajské kolo FO - výsledky

Dne 19. 4. 2017 se v Olomouci konalo tradiční krajské kolo Fyzikální olympiády kategorií B - D. Naši studenti se v početné konkurenci neztratili a velmi dobře reprezentovali sebe i naši školu. Předmětová komise fyziky všem zúčastněným gratuluje a děkuje za reprezentaci školy. Výsledky jednotlivých kategorií naleznete v přehledné tabulce na stránce krajské komise FO http://fo.upol.cz/archivkk.html.

Výsledky školní fyzikální soutěže 2016-2017

Účastníci jsou uvedeni bez rozlišení umístění podle abecedy.

Číst dál: Výsledky školní fyzikální soutěže 2016-2017

Exkurze do Planetária v Ostravě

17-planetarium-07Dne 16. 3. 2017 jsme s třídou 1a a žačkami tercie jeli na exkurzi do planetária.

Po příjezdu na místo na nás atmosféra venkovního a i vnitřního prostoru velice zapůsobila. Jednotlivé expozice výstavy nás vtáhly přímo do víru dění. V experimentáriu jsme si mohli vyzkoušet spousty věcí, což jsme také ihned udělali.

Vyzkoušeli jsme model Foucaultova kyvadla, který byl viditelným důkazem rotace naší planety. Dále jsme si vyzkoušeli, jak se skáče na Měsíci, kde jsme otestovali účinky snížené gravitační síly. Viděli jsme na vlastní oči zmenšené tornádo, které vzniká na Marsu, sluneční vařič či magmatické, metamorfované a sedimentární horniny. Mně se nejvíce líbila plazmová lampa, která při dotyku na povrchu házela uvnitř barevné výboje.

Poté následoval přesun do sálu planetária, kde jsme se všichni usadili do pohodlných sedaček. Výklad v planetáriu byl zajímavý, dozvěděli jsme se mnoho o hvězdách, o Sluneční soustavě, Mléčné dráze a mnoho dalších. Dále následoval v tomtéž sále film o planetách.

Poté jsme se přesunuli do menšího sálu na projekci filmu v anglickém znění s českými titulky o životě kosmonautů ve vesmíru – v kosmických lodích i na orbitálních stanicích. Film byl doprovázen osobním komentářem kanadského astronauta, který si vše prožil a znovu prožije. Mě nejvíce zaujalo, že na vesmírné stanici si můžete zahrát dokonce i na kytaru.

Lucie Ledabylová, 1b

Výsledky školního kola AO 2016/2017

Školní kolo proběhlo v úterý 6.12. 2016. Všem řešitelům děkujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Číst dál: Výsledky školního kola AO 2016/2017

Úspěchy studentů 2014 - 2015

poharJako každoročně, i ve školním roce 2014 - 2015 naši studenti výborně reprezentovali v řadě fyzikálních soutěží. Přehledné výsledky naleznete v tabulkách níže. Všem studentům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme jim hodně úspěchů i ve školním roce 2015 - 2016. Výsledky starších ročníků budou postupně přidávány do archivu.

Číst dál: Úspěchy studentů 2014 - 2015

Úspěchy studentů 2014 - 2015

poharJako každoročně, i ve školním roce 2014 - 2015 naši studenti výborně reprezentovali v řadě fyzikálních soutěží. Přehledné výsledky naleznete v tabulkách níže. Všem studentům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme jim hodně úspěchů i ve školním roce 2015 - 2016. Výsledky starších ročníků budou postupně přidávány do archivu.

Číst dál: Úspěchy studentů 2014 - 2015