AO 2015/2016 - výsledky školního kola

kategorie G-H (maximum 45 bodů, postup min. 15 bodů)

Onderková Vendula IIa 35 ANO
Koch Michal IIa 28 ANO
Holler Maxmilián IIa 28 ANO
Laitochová Lucie IIa 27 ANO
Pecháčková Anna IIa 18 ANO
Vrťo Filip IIa 18 ANO

kategorie E-F (maximum 45 bodů, postup min. 15 bodů)

Vařáková Veronika IVb 38,5 ANO
Greisslerová Alena IVb 35 ANO
Stančík David IVa 34,5 ANO
Trhlík Filip IIIb 33,5 ANO
Hradil Jaroslav IVb 31 ANO
Böhm Tadeáš IIIa 30 ANO
Dostalíková Amálie IIIa 29 ANO
Foldyna Ondřej IIIb 28,5 ANO
Zapletálek Zdeněk IVb 28,5 ANO
Plško Radim IIIa 28 ANO
Koňařík Martin IIIa 27,5 ANO
Ulehla Vít IIIa 25 ANO
Dohnal Vít IIIb 25 ANO
Mikluš Vladimír IIIa 24,5 ANO
Kadala Martin IIIa 19 ANO

kategorie C-D (maximum 24 bodů, postup min. 10 bodů)

Mojzík Jakub Vb 19 ANO
Pallová Jana Va 14 ANO