Výsledky školního kola AO 2014 - 2015 kategorie CD, EF, GH

kategorie G-H (maximum 35 bodů, postup min. 15 bodů)

Böhm Tadeáš IIa 27 ANO
Dostalíková Amálie IIa 27 ANO
Koňařík Martin IIa 27 ANO
Mikluš Vladimír IIa 27 ANO
Trhlík Filip IIb 27 ANO
Plško Radim IIa 26 ANO
Foldyna Ondřej IIb 25 ANO
Ostrčilová Marie Ia 25 ANO
Mačák Štěpán Ib 24 ANO
Lažová Aneta Ib 23 ANO
Otáhal Matěj Ib 22 ANO
Dohnal Vít IIb 20 ANO
Školoudík Sedrik Ia 19 ANO

 

kategorie E-F (maximum 38 bodů, postup min. 15 bodů)

Pallová Jana IVa 35 ANO
Vařáková Veronika IIIb 29 ANO
Vašinová Pavlína IIIb 25 ANO
Zbožínková Sára IIIb 25 ANO
Gogela Jakub IVa 24 ANO
Mojzík Jakub IVb 24 ANO
Greisslerová Alena IIIb 21 ANO

 

kategorie C-D (maximum 24 bodů, postup min. 10 bodů)

Bartošík Viktor Va 16 ANO
Bočán David 2b 13 ANO
Bartoš Martin Va 12 ANO
Pallová Radka Va 12 ANO
Pátek Daniel Va 12 ANO