Úspěch mladých fyziků

Dne 3. dubna se konalo okresní kolo fyzikální olympiády kategorie E a F pro žáky základních škol a nižších tříd gymnázií. Žáci naší školy dosáhli velmi dobrých výsledků. V kategorii E zvítězil Matouš Kubíček z kvarty b a Petra Bártová z kvarty a obsadila třetí místo. Mezi úspěšné řešitele se ještě probojovali z kvarty a Patrik Prinz, Matěj Běťák, MartinTomčala a Barbora Rychtová, z kvarty b Oliver Punge Dominika Filipová, Barbora Matějová a Julie Skýpalová. Nejlepší řešitelé kategorie postupují do krajského kola, které se bude konat na konci dubna v Olomouci.

V kategorii F si nejlépe vedla Linda Tomišová, která se umístila na druhém místě a Filip Večeřa, který obsadil 3. místo. Mezi úspěšné řešitele se probojoval ještě Daniel Hostášek a Lenka Poljaková.