Krajské kolo AO - kategorie CD, EF, GH

 

Krajské kolo se v 15. ročníku (2017/2018) skládá ve všech čtyřech kategoriích z následujících částí:

 • online přehledový test
 • pozorovací a/nebo praktická úloha
 • teoretické úlohy korespondenční části
 • prezenční část (novinka)
 • Prezenční část krajského kola bude v termínu 23. 3. 2018 v budově GJŠ. Podmínkou účasti v této části je odevzdání domácí části a vyřešení online části KK. Podrobnější pokyny a zadání krajského kola naleznete v dalším textu.

   

  Domácí část krajského kola v kategoriích CD, EF a GH proběhne od 8. 1. 2018 do 23. 3. 2018.

  Prezenční část krajského kola v kategoriích CD, EF a GH proběhne 23. 3. 2018.

  Zadání krajského kola AO kategorií CD, EF a GH

  Postup soutěžícího při řešení krajského kola v kategorii CD, EF nebo GH.

  • Online přehledový test - se řeší na adrese http://olympiada.astro.cz/korespondencni.

   Přihlašovací údaje pro online část vám poskytne vyučující F (případně v kabinetě fyziky). Řešení online testu je možné v termínu od 15. 1. 2018 do 23. 3. 2018.

  • pozorovací nebo praktická úloha - se řeší písemně doma. Časový limit není stanoven. Řešení je nutné odevzdat učiteli na začátku prezenční části.
  • teoretické úlohy korespondenční části - se řeší písemně doma. Časový limit není stanoven. Řešení je nutné odevzdat učiteli na začátku prezenční části.
  • prezenční část
   1. dostavit se 23. 3. ve stanovený čas do učebny, kde se koná prezenční část
   2. časový limit na vyřešení úloh bude 90 minut v kategoriích EF a GH a 150 minut v kategorii CD
   3. na všechny listy s řešením čitelně napsat své jméno, příjmení a kód, neoznačené listy nebudou hodnoceny
   4. pokud jste řešili i do zadání, je třeba podepsat a odevzdat i zadání
   5. odevzdat vyučujícímu řešení teoretických úloh korespondenční části a praktické části
   6. vyučující odešle hromadně za celou školu všechny části nejpozději následující pracovní den na adresu pořadatelů AO.