Zertifikat Deutsch 2013

certifikat-zdV jarním zkušebním termínu 2013 úspěšně složili mezinárodní zkoušku z němčiny tito studenti: Z. Rytířová (4 a), R. Zapletal (4 a), A. Boudová (VIII b), P. Macečková (VIII b), M. Novák (VIII a), M. Novotný (VIII a) a J. Navrátilová (VIII a). Zkouška sestává z písemné části – poslech, čtení s porozuměním, gramatika, dopis, poté studenti musí prokázat i své komunikativní dovednosti při ústní části.

Výše uvedení studenti získali mezinárodně platný certifikát „Zertifikat Deutsch", který vydává Goethe-Institut. Mezinárodně platná osvědčení budou slavnostně předána v aule GJŠ zároveň s předáním maturitních vysvědčení.

PhDr. Helena Krejčířová