Mezinárodní zkoušky z německého jazyka

V jarním zkušebním termínu 2016 zúročili někteří studenti němčiny své dosavadní znalosti a v centru Goethe-Institutu složili mezinárodní zkoušky z německého jazyka. Zkouška je složena ze dvou částí – písemné a ústní. Důležité je, že má celosvětovou platnost!

Goethe-Zertifikat B 1 získali studenti: J. Andrlík (VIII b), M. Filipská (VIII a), O. Kosík (VIII a), T. Novák (VIII a), M. Sláma (VIII b) a A. Zavadilová (4 b).

Goethe-Zertifikat B 2 získal D. Grepl (4 a).

Blahopřejeme!

PhDr. Helena Křejčířová