Konverzační soutěže v německém jazyce - školní kola 2020

V měsíci lednu proběhla školní kola konverzační soutěže v němčině – kategorie II.B v pondělí 20. ledna 2020. V této kategorii se na medailových pozicích umístili: 1. místo Martin Kopřiva, 2. místo Vendula Řihošková a 3. místo Daniel Hostášek (všichni z kvarty a).

Ve čtvrtek dne 23. ledna proběhla soutěž v kategorii III. A a žáci se umístili následovně: 1. místo Agáta Chmelařová, 2. místo Štěpán Kosík (oba ze septimy b), 3. místo obsadil Lukáš Raška (sexta a).

Všem soutěžícím děkujeme za předvedené výkony a v okresních kolech přejeme postupujícím hodně štěstí.

Za PK NJ H. Krejčířová

Překladatelská soutěž v německém jazyce

19-nj-sk-prekl-soutez2V pátek dne 1. listopadu se konalo školní kolo překladatelské soutěže. Nejlépe si vedly následující studentky – dělené první místo obsadily Julie Baránková (oktáva a) a Alena Kratochvílová (4 a), 3. postupovou příčku Martina Hejduková (4 a). Tyto studentky budou GJŠ reprezentovat v dalším kole soutěže, které proběhne na FF UP v Olomouci. Závěrem bych podotkla, že se dvěma zvolenými texty si velmi dobře poradili všichni zúčastnění.

PhDr. Helena Krejčířová

Studium a maturita

Němčina se studuje na naší škole jako druhý cizí jazyk s následujícími týdenními dotacemi:

OSMILETÉ STUDIUM
tercie - 4 hodiny
kvarta - 3 hodiny
kvinta - 3 hodiny
sexta - 4 hodiny
septima - 3 hodiny
oktáva - 3 hodiny

ČTYŘLETÉ STUDIUM 
první roč. - 3 hodiny
druhý roč. - 4 hodiny
třetí roč. - 3 hodiny
čtvrtý roč. - 3 hodiny 

VOLITELNÉ SEMINÁŘE
Konverzace v německém jazyce (jednoletý)
Goethe-Zertifikat B1 (dvouletý) 

 

THEMENBEREICHE FÜRS ABITUR IN DEUTSCH
1. Landeskunde
Tschechische Republik
Allgemeine Informationen, Grenzen, natürliche Gegebenheiten, typische Produkte…
Schöne Orte Tschechiens
Prag + Umgebung
Bekannte Persönlichkeiten (Auswahl nach eigenen Interessen)
Gesellschaft, in der ich lebe
Österreich – unser Nachbarland
Allgemeine Charakteristik, Bundesländer, traditionelle Souvenirs…
Wien + Umgebung
Interessante Orte des Landes
Deutschland
Einführung (Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands), Bundesländer Industriezweige/Produkte
bekannte Firmen/Marken…
Berlin+Umgebung
Lockende Orte des Landes
Reiseland Schweiz
Neutralität, kantonales System, Natur, typische Erzeugnisse
Attraktive Orte des Schweiz, die zu Besuch locken
Deutschsprachige Länder – Autoren, Musiker, Architekten, Wissenschaftler usw.
EU: Wie lebt man in der Europäischen Union?
Wichtige Ereignisse (Politik – Wahlen, Sport – OH, Meisterschaften, Kultur – Festivals, Abi-Ball…)

2. Alltagsleben
Gesunder Lebensstil
Sport: aktiv/passiv, mit der Familie/in der Schule
Wohnen (Hotel Mama, WG, eigenes Wohnen auf dem Lande, oder?)
Rolle der Medien im Leben
Ausbildung, Studium/Studium im Ausland, EU-Projekte…
Kulturelle Erlebnisse ( Weltkulturerbe, Theaterstücke, Filme, Ausstellungen, Konzerte, Festivals)
Natur, Naturparks bei uns und in den deutschsprachigen Ländern, eigener Beitrag zum Umweltschutz
Fremdsprachen–Kenntnisse, Zertifikate, Lektüre in Deutsch, Studium im Ausland, Job
Reisen
Kalender: Jahreszeiten, Wetter, Feste und Feiertage im Laufe des Jahres

Učebnice NJ

 primaa1-2 primaa2-1   

direkt1-uc direkt2-uc direkt3-uc ausblick 1

so gehts2 so gehts4 so gehts3

 

Mezinárodní zkoušky z německého jazyka

V jarním zkušebním termínu 2016 zúročili někteří studenti němčiny své dosavadní znalosti a v centru Goethe-Institutu složili mezinárodní zkoušky z německého jazyka. Zkouška je složena ze dvou částí – písemné a ústní. Důležité je, že má celosvětovou platnost!

Goethe-Zertifikat B 1 získali studenti: J. Andrlík (VIII b), M. Filipská (VIII a), O. Kosík (VIII a), T. Novák (VIII a), M. Sláma (VIII b) a A. Zavadilová (4 b).

Goethe-Zertifikat B 2 získal D. Grepl (4 a).

Blahopřejeme!

PhDr. Helena Křejčířová

Stipendium v Německu

stipendium-dsc 0867Minulý školní rok jsem se prostřednictvím kontaktů paní profesorky Krejčířové mohla zúčastnit německé soutěže Deutsch-Wettbewerb 2015, která je pořádána převážně pro žáky z německých gymnázií, na kterých působí němečtí lektoři, a kteří mají výstupní úroveň němčiny C1. I přes velkou konkurenci se mi podařilo prokázat mé znalosti němčiny, uspět a získat tak třítýdenní stipendijní jazykový pobyt v Německu. Díky tomu jsem se v půlce června, spolu s dalšími úspěšnými účastníky z celé České republiky, vydala do univerzitního městečka Marburg, které leží nedaleko Frankfurtu nad Mohanem.

Byla jsem ubytovaná u německé rodiny. Dopoledne jsem absolvovala výuku na místním gymnáziu a odpoledne se účastnila různých exkurzí a výletů do blízkého okolí. Měla jsem možnost navštívit například výrobní závod cukrovinek Ferrero, letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, bývalé hranice, které rozdělovaly Německo na východní a západní část a další.

Za dobu mého pobytu jsem poznala spoustu nových míst, potkala mnoho českých i německých přátel. Ve škole jsem měla příležitost využít vše, co jsem se do té doby naučila a ještě víc se zdokonalit v jazyce. Jsem velmi ráda, že jsem se mohla daného projektu účastnit, protože jsem tím získala nejen nezapomenutelné zážitky, ale i ještě větší motivaci k učení němčiny.

Adéla Spurná, septima b

Pozvánka – Fachhochschule Wiener Neustadt

fachhoch-pozvankaV listopadu 2014 proběhla na našem gymnáziu již tradiční prezentace Fachhochschule Wiener Neustadt. Studenti získají spoustu informací o možnostech studia jak v německém, tak i anglickém jazyce. Pro studenty, kteří by měli zájem osobně poznat tuto instituci, prohlédnout si koleje, vyslechnout některou z přednášek je důležitý termín 14. března 2015, kdy se pořádá „Tag der offenen Tür“.

Bližší informace u H. Krejčířové.

Den otevřených dveří v FH Wiener Neustadt

fh-wiener-neustadtDne 15. března 2014 využili studenti němčiny ze sext možnosti navštívit Den otevřených dveří na Fachhochschule Wiener Neustadt. Tímto navázali na každoroční prezentaci, která na GJŠ probíhá většinou na podzim.

Studenti se dle svých zájmů podrobněji informovali na podmínky přijetí na jednotlivé obory, jazykové zkoušky, které jsou předpokladem pro přijetí. Velkou výhodou bezesporu bylo, že mohli diskutovat i se studenty, kteří jim předali své zkušenosti. Studenti si vyslechli přednášku v angličtině, prošli si prostory školy a podívali se i na ubytování. Účastníci byli s návštěvou na FH Wiener Neustadt velmi spokojeni, překvapila je velmi široká nabídka praxí u renomovaných firem.

PhDr. Helena Krejčířová

Pobyt v Německu přes Goethe-Institut

nella-chataNa jaře roku 2013 jsem uviděla na stránkách Goethe-Institutu soutěž s tématem trvale udržitelného rozvoje (Nachhaltigkeit). Za nakreslení a popsání plakátu na toto téma byla možnost vyhrát týdenní pobyt v německém městečku Johanngeorgenstadt na druhé straně Krušných hor. A tak, protože mi štěstí přálo, jsem se v červenci vydala spolu s dalšími Čechy ve věku od 15 do 18 let do Německa.

Nejprve jsme jeli do Prahy, kde jsme se všichni Češi potkali i s vedoucí Annou. Dál jsme pokračovali společně vlakem do Drážďan. Tam se k nám připojilo i několik Němců a s nimi jsme jeli autobusem do Johanngeorgenstadtu, kde nás už čekal zbytek účastníků. Celkově nás bylo 25, většina vedoucích německá. Chata byla pěkná, v přírodě, s milou paní domácí, která uměla skvěle vařit.

Číst dál: Pobyt v Německu přes Goethe-Institut

Deutschwettbewerb 2013

Denisa Tomanová (VI a) za své znalosti němčiny získala od pořadatelů soutěže (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) 3-týdenní stipendium na Gymnasium Phillippinum Marburg. Denisa uspěla mezi studenty z celé České republiky.

Studenti, kteří stipendijní program, tzv. Prämienprogramm obdrželi, budou pobývat v Německu od 14. 6. do 5. 7. 2013. Ubytováni budou v hostitelských rodinách. Celé 3 týdny budou navštěvovat nejen výuku na gymnáziu, ale je pro ně připraven i úžasný doprovodný program. Denise děkujeme za příkladnou reprezentaci GJŠ na celorepublikové úrovni a přejeme spoustu krásných zážitků při pobytu v Německu.

PhDr. Helena Krejčířová

Zertifikat Deutsch 2013

certifikat-zdV jarním zkušebním termínu 2013 úspěšně složili mezinárodní zkoušku z němčiny tito studenti: Z. Rytířová (4 a), R. Zapletal (4 a), A. Boudová (VIII b), P. Macečková (VIII b), M. Novák (VIII a), M. Novotný (VIII a) a J. Navrátilová (VIII a). Zkouška sestává z písemné části – poslech, čtení s porozuměním, gramatika, dopis, poté studenti musí prokázat i své komunikativní dovednosti při ústní části.

Výše uvedení studenti získali mezinárodně platný certifikát „Zertifikat Deutsch", který vydává Goethe-Institut. Mezinárodně platná osvědčení budou slavnostně předána v aule GJŠ zároveň s předáním maturitních vysvědčení.

PhDr. Helena Krejčířová

Němčina na GJŠ

Proč si zvolit na GJŠ právě německý jazyk?

Znalost němčiny umožní studentům získat stipendia na německých univerzitách a vzhledem ke geografické poloze ČR je určitě výhodou i pro uplatnění na trhu práce. V rámci EU je němčina mateřským jazykem více než 100 milionů lidí! A víte, že nejvíce studentů programu Erasmus míří právě do Německa?

Vysokou úroveň znalostí německého jazyka u našich studentů potvrzuje 100% úspěšnost při mezinárodních jazykových zkouškách, vynikající výsledky při srovnávacích testech, jakož i úspěchy v soutěžích.

Studenti jsou dobře připraveni také na přijímací zkoušky na VŠ, jak potvrzují jejich přijetí i reference o úspěšnosti při přijímacím řízení. Výuka německého jazyka na GJŠ probíhá v souladu s požadavky Společného evropského referenčního rámce, který stanovuje jazykové úrovně dle mezinárodně platné a uznávané škály. dghdfh

Pro studenty němčiny je nyní výstupní úrovní B1, neboť podle ŠVP se němčina vyučuje jako tzv. "další cizí jazyk".

 

Co nabízíme?

- přípravu na mezinárodní zkoušky (Goethe-Zertifikat úrovně B1 a B2)
- účast na mezinárodních projektech (např. Europa hoch 8Mitten in Europa, Miteinander in Prag)
- prezentace zahraničních škol pro naše studenty (např. Česko-německé fórum mládeže,  Fachhochschule Wiener Neustadt)
- tematické zájezdy (např. do Vídně, Bavorska, Tyrolska, Švýcarska, Berlína)
- návštěvy institucí (Goethe-Institut Praha, Rakouská knihovna Olomouc, Österreich-Institut Brno)
- účast při spolupráci s Bundesrealgymnasium Graz (Rakousko)

 

Spolupráce se zahraničím

Nejdéle a pravidelně realizovanou zahraniční spoluprací je spolupráce s rakouským gymnáziem BRG Kepler v Grazu. Pravidelně v lednu se vybraní matematici z tohoto města účastní matematické olympiády v Přerově a naopak - v červnu soutěží naši matematici ve Štýrsku. Studenti němčiny při této akci poskytují podporu a starají se o volný čas a pohodlí hostů. Absolvují s nimi i doprovodný program mimo olympiádu.

 

Další projekty

Mensch und Natur I - V
Za památkami UNESCO
Europa hoch 8
Jugendbegegnung Theresienstadt – Prag

 

 

Podkategorie