Byli jsme v ruském centru v Praze

rj1 21. dubna 2015 jsme jeli se třídou ruštinářů (2.a a 2.b) do Ruského centra vědy a kultury v Praze. Jako doprovod s námi jely paní učitelka Kremelová a paní učitelka Fuksová. Vyjížděli jsme z přerovského nádraží v 8:00 hodin. Cesta trvala 3 hodiny a do Prahy jsme dorazili v 11:00 hodin. Protože jsme měli zpoždění, spěchali jsme do centra.

V Ruském centru jsme absolvovali přednášku o školském systému v Rusku, který se od našeho systému školství liší v mnoha aspektech, především náročností studia. Pokud žáci chtějí chodit do kvalitní školy, dělají přijímací zkoušky už do první třídy základní školy. Nejvíce nás překvapilo, že žáci v ruských školách nemají žádný volný čas. Mají totiž delší vyučování a pak se ně kolik hodin připravují na další den.

Po přednášce a besedě jsme shlédli prezentaci a vyslechli si informace o činnosti Ruského centra, o jazykových zkouškách a možnostech studia na ruských VŠ. Všechny části programu jsme si vyslechli v ruštině. Na závěr návštěvy jsme viděli ruský dokument o J. A. Gagarinovi. Po návštěvě Ruského centra jsme se vydali do ruského obchodu, kde jsme měli možnost si koupit ruské speciality a lahůdky.

Do Přerova jsme přijeli ve 20:00 hodin a mohli jsme se rozutéci domů. Tato exkurze se nám velice líbila, poslechli jsme si rodilé mluvčí a překvapilo nás, že jsme po necelých dvou letech ruštiny téměř všemu rozuměli.

Kyasová K., Konupková Z., 2b

Odkaz na informaci o této akci na stránkách Ruského centra vědy a kultury (text v ruštině): http://rsvk.cz/znakomstvo-cheshskih-shkolnikov-s-rossijskim-tsentrom-nauki-i-kultury-v-prage/