Divadelní představení "Eugen Oněgin" v Brně

1277Dne 8. února studenti třídy 3.b navštívili operní představeni Eugen Onegin v Brně, pod dohledem paní profesorky Ivany Kremelové a Vladimíry  Králové.

Opera se hrála v Janáčkově Národním divadle. Celá opera byla hraná v ruském jazyce. Opera byla rozdělena do dvou částí. Výkon operních herců byl neuvěřitelný.Kulisy i kostýmy detailně vystihovaly ruskou kulturu i zachycovaly tehdejší dobu a zvyky. Hudba přesně vystihovala dané scény a byla úžasná.

Pro lidi, kteří nerozuměli ruskému jazyku byl připraven překlad v podobě titulků nad oponou. Opera byla tak dokonalá, že zvedala návštěvníky ze sedadel. Mně se opera velice líbila a hlavně pěvecký přednes některých herců.

Šeďa Jakub, 3b