Exkurze do Ruského střediska vědy a kultury v Praze - příspěvek č.2

Dne 17.4. 2012 se studenti naší školy, kteří studují ruský jazyk, vydali na exkurzi do Ruského centra vědy a kultury v Praze.

Vyslechli jsme přednášku o rukém školství. Dozvěděli jsme se, že mezi naším a ruským školstvím existují 3 hlavní rozdíly.

Tím prvním rozdílem je délka prázdnin – zatímco u nás trvají měsíce dva, ruské jsou o měsíc delší. Liší se také známkování. V naší republice se považuje za nejlepší známku jednička, v Rusku pětka. Jejich známkování je tedy opačné. Poslední odlišností je délka vzdělávání dětí. Nejmenší děti navštěvují “dětský sad”, a to do šesti let, pak přichází na základní školu, kde se učí do šestnácti let. První stupeň trvá pouze čtyři roky a žáky učí jeden učitel. Po přechodu na vyšší stupeň se spektrum učitelů a předmětů značně rozšíří. Po ukončení školy se žáci mohou rozhodnout, zda půjdou pracovat, nebo jakou vysokou školu půjdou studovat. Na vysoké škole se z žáků stávají studenti.

Po úvodní přednášce jsme v kině Ruského centra shlédli film Stiljagi (Frajeři) v původním ruském znění. Snímek vyprávěl o životě zlaté mládeže žijící v 50. letech v Rusku, která se snažila napodobovat západní styl života svou zálibou v rokenrolu a pestrém odívání, kterým se odlišovali od většiny ruských občanů.

Když skončil film, mohli jsme si prohlédnout ještě neotevřenou výstavu ruských ikon, která nám ukázala, jak vypadá ruská církevní kultura. Naší poslední zastávkou v Ruském centru byla knihovna, kterou často využívají studenti pro psaní diplomových prací nebo pro další vzdělávání a rozvíjení znalostí ruského jazyka. Ruské středisko také pořádá jazykové kurzy pro mládež a dospělé, můžete zde také složit mezinárodně uznávanou zkoušku z ruského jazyka.  

Alžběta Janásková, Martin Gremlica, 2b