Exkurze do Ruského centra v Praze

19-ruske-centrum-4Ve čtvrtek 10. října 2019 se uskutečnil celodenní výlet do Ruského centra v Praze ve složení zdatných ruštinářů z 3.b a sexty b pod vedením paní učitelky Kremelové a Fuksové. Celá výprava se úspěšně sešla ve velmi brzkých hodinách na vlakovém nádraží, překvapivě v plném počtu nasedla do Leo expresu opouštějícího nástupiště krátce před sedmou hodinou ranní. Cesta rychle ubíhala, zatímco jsme využívali volný čas 

k nejrůznějším aktivitám, především ke spánku či pozdní snídani.

Jakmile vlak dorazil do Prahy po krátkém zdržení před Kolínem, čekala naši výpravu první záludná zkouška, a to přemístění z nástupiště do vestibulu nádraží, zakoupení lístků na metro a následný přesun metrem zahrnující jeden přestup na další linku bez toho, aniž by se někdo ztratil. Vše jsme s přehledem zvládli v rekordním čase a zbývalo už jen projít kolem několika velvyslanectví, než jsme dorazili do cíle naší cesty.

Ruské centrum vědy a kultury sídlí ve starší typicky socialistické budově se silným nádechem komunismu jak z pohledu exteriéru, tak interiéru. Hned u vstupu nás uvítala matrjoška enormních rozměrů a hlasitý hrdelní zpěv známých melodií v ruském podání znějící z dáli. Za malou chvíli k nám přispěchala milá paní, představila se nám a obeznámila nás s programem.

Veškerá konverzace probíhala výhradně v ruštině, což nikomu nečinilo problém, protože nám paní průvodkyně přizpůsobila rychlost, výslovnost i slovní zásobu. Následně jsme si ve vestibulu prohlédli výstavu Ruský kroj v miniatuře. Loutkové miniatury umožňují seznámení s tradičními mužskými, ženskými a dětskými oděvy jak na všední den, tak i na svátek a pro všechna roční období. Také jsme si poslechli působivý zpěv ruských písní a poté nás původkyně vyzvala, abychom se přesunuli do knihovny. Ta obsahovala velký počet knih v ruštině jak od ruských, tak i českých či jiných zahraničních spisovatelů. Při dalším přesunu jsme si mohli prohlédnout výstavu krásných fotografií jezera Bajkal, až jsme se objevili v Křišťálovém sále, kde se nám skýtal pohled na sbírku historických obrazů s náboženskou tématikou, především s obrazy různých klášterů.

Poslední část programu probíhala v učebně. Absolvovali jsme ukázkovou hodinu na téma Cestování po Rusku. U mapy RF a fotografií z různých částí Ruska jsme s pomocí lektorky shrnuli a doplnili své znalosti o zajímavých místech v Rusku.Poté jsme zhlédli dva dokumenty Balkal a Zlatý kruh a následovala konverzační aktivita. Ve skupinách jsme plnili úkoly zadané lektorkou. Tím byla naše návštěva Ruského centra u konce.

Naši vyhladovělou a poměrně vyčerpanou výpravu čekala krátká zastávka v ruském obchodě cestou na metro, kde mnozí zahnali hlad pořádnou ruskou zmrzlinou či pirožky. Jiní stihli dokonce nakoupit pro rodinné příslušníky lahodně vyhlížející ruské potraviny. Po přesunu metrem jsme se po poledni objevili na Václavském náměstí, kde jsme dostali povolení k rozchodu. Po malých skupinkách jsme se rozprchli po centru města podobně jako mravenci v jehličí. Většina mířila za občerstvením.

V plném počtu se pak celá skupinka studentů včetně dvoučlenného učitelského dozoru sešla pod pomníkem svatého Václava, odkud se mohla spořádaně vydat zpět na nádraží. Jakmile jsme všichni značně unavení a upajdaní usedli na sedadla, vlak se svižně rozjel a zanedlouho už přijížděl na přerovské nádraží, kde jsme se všichni rozloučili a uháněli za tmy domů.

Julie Indráková, 3.b