Letošní exkurze ruštinářů do Ruského střediska vědy a kultury v Praze

rsvkDne 14. dubna 2016 se studenti ruského jazyka zúčastnili exkurze do Ruského střediska vědy a kultury v Praze.

Zde nás uvítala velmi milá rodilá mluvčí, která nám ukázala prostory střediska. Prohlédli jsme si jejich kinosál i fascinující knihovnu obsahující nejen díla ruských klasiků, ale i překlady populárních světových knih do ruského jazyka. Poté nás paní lektorka odvedla do Křišťálového sálu, kde se právě konala výstava pohlednic, dopisů a známek s fotkami a podpisy účastníků vesmírných misí, které zde byly vystaveny ku příležitosti výročí prvního letu Jurije Gagarina do vesmíru. Šťastnou náhodou jsme tam potkali i kurátora výstavy, který nám vyprávěl zajímavosti o kosmonautech a jejich životě na Mezinárodní vesmírné stanici.

V duchu dobývání vesmíru pokračovala naše exkurze i nadále, když jsme se přesunuli do výukové místnosti, kde se obvykle odehrávají kurzy ruského jazyka. Zde jsme zhlédli film o Juriji Gagarinovi, na nějž navazovala krátká diskuze o prvním muži ve vesmíru.

Jelikož jsme se nedávno zabývali v hodinách jazyka ruskými jídly, zaujala nás i krátká přednáška o tom, jak Rusové vaří a pijí čaj. Protože jsme se dozvěděli, že mezinárodní zkoušky můžeme skládat i z ruštiny, požádali jsme naši příjemnou průvodkyni o detaily skládání těchto zkoušek, a tak nám bylo řečeno, že každý rok na konci května můžeme získat certifikát z ruského jazyka na různých úrovních.

Nutno podotknout, že studenti absolvovali celou prohlídku a přednášku v ruském jazyce a byli schopni se aktivně zapojovat do diskuze v jazyce, který se učí.

Po přednáškách jsme se odebrali do ruského obchůdku poblíž, kde jsme měli možnost ochutnat ruské speciality, o nichž jsme do té doby pouze četli.
V závěru exkurze měli studenti volno, které využili k prohlídce historického centra našeho hlavního města. Všichni jsme se vrátili domů unavení, ale plni nově nabytých vědomostí, které využijeme na dalších hodinách ruského jazyka.

Alexandra Novotná, VIa