Pokračující spolupráce s Vědeckou knihovnou v Olomouci

2020-vkolV pátek dne 24. ledna 2020 se žáci septimy a a septimy b zúčastnili exkurze na německou sekci.

Tentokrát jsme měli nejdříve na programu seznámení se s činností této pobočky Goethe-Institutu. Poté následovala týmová práce, jejímž námětem bylo: Erfinderland Deutschland. Žáci získávali v knihovně informace, které potřebovali k vyplnění pracovních listů (úroveň B 1). Na závěr jednotlivé týmy své výsledky odprezentovaly – samozřejmě německy. Žáci pracovali velmi zodpovědně a rozšířili si jak znalosti jazykové, tak i znalosti z oblasti vědy.

PhDr. Helena Krejčířová