Mezinárodní zkoušky z německého jazyka (2017)

zert1-2017V jarním zkušebním termínu 2017 složili studenti GJŠ mezinárodně a celosvětově uznávané zkoušky, tzv. Goethe-Zertifikat. 

Zkouška má čtyři hodnocené části – čtení, poslech, psaní a mluvený projev.

Goethe-Zertifikat B1 získali: J. Havlík a J. Krejčí (VIII b), O. Pajor (VIII a).
Goethe-Zertifikat B2 obdržely se skvělými výsledky P. Mikulíková (VIII a), M. Reifová (4 a) a A. Spurná (VIII b).

Blahopřejeme!

PhDr. Helena Krejčířová za PK NJ