Dějepisná olympiáda 2015/16 - okresní kolo

do-logo18. ledna 2016 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády určené třem studentům tercií a kvart, kteří postoupili ze školního kola. Letošní ročník byl nazván „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“. Tematické vymezení okresního kola: Lucemburkové se zaměřením na Karla IV. (*14. 5. 1316 – 700. výročí jeho narození) a na události spojené s jeho osobností.

Naši zástupci se neztratili. Všichni byli úspěšnými řešitel. Elena Sekaninová se umístila na jedenáctém, Martin Kadala na devátém a nejlepším reprezentantem byl čtvrtý - „bramborový“ - Vít Dohnal, který má ještě šanci postoupit do kraje. (Výsledková listina je ZDE.)

P. Kouba