Přírodovědně dějepisná exkurze pro kvarty na jižní Moravu

hodon 6V rámci pravidelné exkurze do Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně navštívili žáci kvart dne 23.4.2014 tentokrát i další dvě zajímavá místa, z toho jedno spojené s dějepisem a historií. 

Na zpáteční cestě z Hodonína jsme se zastavili v Uherském Hradišti, kde jsme si v lokalitě Sady-Špitálky prohlédli pozůstatky velkomoravského kostela v areálu dalších budov.

Poté, jenom kousek od Uherského Hradiště, jsme v Modré u Velehradu navštívili expozice Živá voda. Procházka po dně rybníka s živými rybami a dalšími živočichy nad hlavou byla hezkým zážitkem.

Na návštěvu Archeoskanzenu hned vedle bohužel nebyl čas, ale snad tam někdy příště také zavítáme.

M.K.

 hodon 1 hodon 2 hodon 3 hodon 4 hodon 5