Dějepisná exkurze do Prahy 2014 - zpráva

heyd-2014-4V rámci dějepisné exkurze navštívili žáci kvart ve středu 30. dubna v Praze místa spojená s odbojem a s operací Anthropoid. Na úvod zhlédli k tématu film, poté se podívali na místo, kde proběhl atentát na R. Heydricha. Následovala prohlídka kostela v Resslově ulici, v němž v roce 1942 svedli parašutisté svůj poslední boj. Odpoledne si prohlédli expozice Armádního muzea Žižkov věnované československým hrdinům první i druhé světové války. 

M.K.

heyd-2014-5 heyd-2014-1 heyd-2014-2 heyd-2014-6 heyd-2014-7 heyd-2014-8 heyd-2014-9