Terezín 2014

ter 2013-14_2Ve dnech 15.-16. dubna jsme se jako výprava složená z žáků kvint a prvních ročníků zúčastnili dvoudenní exkurze do Památníku Terezín. Během našeho pobytu jsme viděli nejen Malou pevnost, ve které byla umístěna věznice určená například pro významné politické vězně, ale také Velkou pevnost, místo samotného židovského ghetta. Tamější průvodci nás provedli po nejzajímavějších místech obou pevností a vždy nám k samotnému výkladu připojili nějakou zajímavost. Také si pro nás nachystali pro oživení programu workshop, při kterém jsme ve skupinkách připravili pro ostatní svůj výklad o nějaké lokalitě.

Na závěr, před samotným návratem domů, nás čekala paní Michaela Vidláková, pamětnice, která v Terezínském ghettu pobývala jako malé děvče. Po všech těch výkladech nám na situaci nabídla nový pohled a zmínila také problémy, které z holocaustu plynuly pro Židy po válce. Díky jejímu poutavému vyprávění jsme na události v Terezíně pohlédli také očima vězňů.

Tereza Špalková, V.a

ter 2013-14_1 ter 2013-14_3 ter 2013-14_4 

Fotografie: B. Glosová