Krajské kolo Dějepisné olympiády 2013/14

do-dvereZa naše gymnázium se zúčastnili Radka Pallová a Martin Gall. Letošní ročník měl tematické zaměření „Město v proměnách času“, přičemž studijní literatura zahrnovala několik svazků.

V silné konkurenci, kdy museli prokázat velmi dobré vědomosti z oboru, se Martin umístil jedenáctý a Radka obsadila krásné čtvrté místo. (Pro Radku navíc existuje i jistá šance postupu do kola celostátního.)

Předmětová komise děkuje oběma žákům za výbornou reprezentaci předmětu DĚJEPIS!

M.K.