Školní kolo DO 2013/14

Školní kolo Dějepisné olympiády proběhlo včera. Na předních místech se umístili tito žáci:

1. Radka Pallová
2. Jana Palová
3. Martin Gall

Kompletní výsledková listina je vyvěšena na nástěnce vedle kabinetu p. Kouby.

M.K.