Dějepisná exkurze VELKÁ MORAVA 2008

Jednodenní exkurze pro studenty 2. a 3. ročníků za památkami Velkomoravské říše proběhla 10. října 2008. 

   

 

 

 

 

M.K.