Dějepisná olympiáda 2013/14

nidm-2Školní kolo, které je určené žákům tercií a kvart, proběhne v druhé polovině listopadu. Téma pro letošní rok je "Město v proměnách času". Zájemci se mohou hlásit v nejbližších dnech u p. Kouby.

M. Küchler