Dějepisná exkurze VELKÁ MORAVA 2011


Jednodenní dějepisná exkurze pro žáky 1. ročníku proběhla 15. června 2011. Navštívili jsme Archeoskanzen v Modré u Uherského Hradiště a Expozici knížecího hradu a sakrálních staveb v údolní nivě řeky Moravy ve Valech u Mikulčic

  

M. Küchler