Šk. kolo Dějepisné olympiády - výsledky

1. místo: Martin GALL
2. místo: Radka PALLOVÁ
3. místo: Michaela MACÁKOVÁ

Celá výsledková listina vč. počtů bodů je vyvěšena na nástěnce vedle kabinetu p. Kouby. PK dějepisu blahopřeje všem k dosaženým výsledkům, postupujícím přeje mnoho zdaru v okresním kole!

M. Küchler