Dějepisná exkurze ZA PAMÁTKAMI VELKÉ MORAVY 2012

Předmětová komise dějepisu pořádá pro vybrané studenty dějepisnou exkurzi ZA PAMÁTKAMI VELKÉ MORAVY. Koná se 5. května 2012 a program je následující:

1) Slovanské hradiště Valy u Mikulčic, okr. Hodonín: expozice knížecího hradu a sakrálních staveb v údolní nivě řeky Moravy, (začátek prohlídky v 9:00 hod);

2) Poutní místo Velehrad: chrám Nanebevzetí Panny Marie, v areálu krátký rozchod a přestávka na občerstvení;

3) Modrá u Velehradu, okr. Uherské Hradiště: archeoskanzen, rekonstruovaná vesnice z doby Velké Moravy včetně paláce a kostela.

(Pozn.: při dostatku času je možné navštívit ještě archeologické naleziště z doby velkomoravské Sady u Uherského Hradiště, lokalitu Špitálky.) 

   

M. Küchler