Bible a my 2019 (okresní kolo)

Ve středu 27. listopadu 2019 se uskutečnilo okresní kolo soutěže Bible a my.

V II. kategorii, pro žáky 6. a 7. ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, se na 2. místě umístila Anna Navrátilová ze třídy IIb.

Ve IV. kategorii určené pro žáky středních škol se na 3. místě umístil Jan Botor ze třídy 1a a na 4. místě Karel Prinz ze třídy VIb.

Anna Navrátilová a Jan Botor postupují do celostátního kola, které se bude konat v březnu v Olomouci.

Mezi další úspěšné řešitele okresního kola patřili Olga Prinzová ze IIb, Marek Hradil z Va a Patrik Prinz z Va.

Za vzornou reprezentaci školy děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole.

PK D