Dějepisná olympiáda 2018/2019

V nejbližších dnech bude oznámeno datum konání školního kola, jakož i téma této vědomostní soutěže pro žáky tercií a kvart!

M.K.