Dějepisná exkurze do Ostravy a okolí

landek-18 1Studenti tercie a v rámci dějepisné exkurze navštívili 25. září Památník 2. světové války v Hrabyni: expozici Doba zmaru a naděje, a zúčastnili se prohlídky Důlní expozice s fáráním do dolu v Landek Parku u Ostravy.

V muzeu jsme se dozvěděli o příčinách začátku a průběhu 2. světové války a jejích důsledcích pro Československou republiku. Exkurze probíhala uvnitř areálu, kde byla rozdělena do několika částí - všední život obyvatel, život lidí uvězněných v koncentračních táborech, vypálení obce Lidice vč. makety sousoší 82 lidických dětí a aktivita československých vojáků v zahraničí. Ve venkovním areálu jsme si mohli prohlédnout zdi se jmény padlých vojáků a výstavu vojenské techniky a ručních zbraní, což zaujalo hlavně kluky.

V Landek Parku jsme si prohlédli vybavení záchranářů, jaké používají při důlních haváriích. Poté nás výtah svezl do důlní štoly, kde nás průvodce seznámil s běžným pracovním dnem havířů a způsoby těžby uhlí. Kdo chtěl, mohl si zaplatit projížďku důlním vláčkem.

Obě prohlídky se nám moc líbily.

Tomáš Kohout, III.A