Exkurze - Památky Velké Moravy 2017

V M_17-1Ve čtvrtek 21.9.2017 se žáci sekundy a zúčastnili dějepisné exkurze Po stopách Velké Moravy, která byla zaměřena především na poznání situace v 9. století na našem území. S reálnými pozůstatky velkomoravského hradiště se účastníci seznámili přímo v rozlehlém areálu v Mikulčicích a atmosféru doby si mohli „osahat" v archeoskanzenu Modrá, který věrně napodobuje stavby raného středověku.

Po půl osmé ráno jsme odjeli autobusem do Mikulčic, kde se nachází slovanské hradiště - památník z doby 8. a 9. století, který patří mezi významná místa naší historie. V Mikulčicích jsme se setkali s průvodkyní, která nám nejdříve ukázala zmenšený model hradiště, jak vypadalo dříve, a model nám popsala. Pak jsme šli ven, kde nám s pomocí panelu seznámila s osídlením Velké Moravy.

Potom následovala prohlídka základů kostela a hrobů s kostrami. Skutečnou podobu kostelů jsme viděli v promítané prezentaci. Dále jsme si prohlédli šperky, kříže, ozdoby a spony z tehdejší doby, které zde byly objeveny při archeologických vykopávkách. Průvodkyně nám také vyprávěla o způsobu života v této době. Potom jsme si venku prohlíželi základy různých kostelů.

Druhá část exkurze se odehrávala v archeoskanzenu Modrá, což je přesná replika dřívějšího středověkého osídlení, včetně zde žijících domácích zvířat. Po příchodu jsme šli na dřevěnou věž nad vstupní bránou, kde nám mohutný průvodce vyprávěl o tom, proč hradby vypadaly tak, jak vypadají. Dále nám ukázal obytné domy pro chudé i bohaté, seník, chatrč pro rybáře, pekárnu, školu, kovárnu atd. Mohli jsme si tak udělat představu, jak dříve lidé žili. Také nám vyprávěl o tom, že se tam natáčel film o Konstantinu a Metoději. Pak následovalo osobní volno s možností prohlídky celého skanzenu a cesta domů.

Filip Večeřa, sekunda a

V M_17-2 V M_17-3 V M_17-4

Foto: D.S.