Krajské kolo DO 2016/17 - vítězství!

do 2016-17Vít Dohnal z kvarty b zvítězil v krajském kole Dějepisné olympiády a postupuje do celostátního kola.

Je to pro naši školu největší úspěch na poli této soutěže za velmi mnoho let!

PK dějepisu mu blahopřeje!

M.K.