GJS-150

Den vědy a techniky v Brně

Brno-09V rámci 12. ročníku TÝDNE VĚDY A TECHNIKY jsme 7. listopadu 2012 navštívili několik expozic v Brně. Někteří z 25 studentů stihli akcí pět, většina z nich ale absolvovala tři a informací a zajímavostí jsme se dozvěděli spoustu. Takže popořádku:

AKCE 1: Návštěva Oddělení fykologie a ekotoxikologie pracoviště Akademie věd. Po přednášce o sinicích, bakteriích a čištění vod jsme si prohlédli několik laboratoří, viděli jsme v akci přístroj měřící intenzitu fotosyntézy, počítali jsme množství mikroorganismů ve vzorku vody znečištěné vodním květem, diskutovali o užití stříbra v moderních technologiích a materiálech.

AKCE 2: Na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky nám přiblížili způsob zakládání zubů u laboratorních myší a perspektivu tohoto výzkumu pro člověka. Vyzkoušeli jsme si řezání preparátů tenkých 5 mikrometrů, pipetovali roztoky superpřesnými pipetami, odhadovali různá vývojová stadia embrya myší, srovnávali embryonální vývoj různých druhů živočichů.

AKCE 3: Na exkurzi na pracovišti AV České geologické služby nám představili něco z oblasti přírody tentokrát neživé. V laboratořích jsme viděli v činnosti přístroje pro chromatografii biomarkerů a plynů, debatovali jsme o hlubinných vrtech, spalovnách a břidlicových plynech.

AKCE 4: Ve vědecké kavárně jsme si na přednášce Ze života opeřenců vyslechli novější poznatky o výzkumu paternity ptáků, určitě zajímavou informací bylo, že nevěra je pro ptačí říši typičtější než věrnost.

AKCE 5: Tak kde je ten Higgs? bylo téma další přednášky RNDr. Wagnera CSc. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Přišli jsme do prostor přednáškového sálu Moravské zemské knihovny dostatečně brzy na to, abychom se měli kde usadit. Ti, kteří se jen málo opozdili, obsadili místa u zdi, na schůdcích nebo dokonce i na podlaze. Šli jsme s představou, že boson je něco, co vědci v Cernu honí kolem dokola a ještě to nikdo neviděl a odcházeli jsme s poznáním, že to taky hned tak někdo neuvidí. Boson má totiž jepičí život – hned jak ožije, umírá. Škody jen, že jsme kvůli odjezdu vlaku museli odejít před koncem.

Domů jsme odjížděli plni dojmů a s vědomím, že výzkum je velmi zajímavá, dlouhodobá a trpělivá činnost mnoha lidí a jeho výsledky jsou užitečné pro nás všechny.

[Fotogalerie z akce]

J. Bartoníková a L. Macháčová

Pemap

Základní informace

Deutsche Version       britskavlajka       francouzskavlajka

Gymnázium Jakuba Škody
Komenského 29, Přerov, 750 11
tel: +420 581217790
fax: +420 581 299 800
e-mail: gjs@gjs.cz

ředitel školy: Mgr. Jan RAŠKA
e-mail: raska@gjs.cz
tel: 581 210 486

studijní obory: >> Informace o studiu

IZO: 000842966
IČ: 00842966
DIČ: CZ00842966
číslo účtu: 9330831 / 0100
ID datové schránky: 3wedmtg

Stravování: >> www.zssprerov.cz
Přihlášky/odhlášky: 581 701 554

Kalendář akcí

calendar

 

fakultni-skola-logo